ALLT DU BEHÖVER VETA OM SÄKER E-POST

Säker e-post skyddar din organisation

De flesta dataläckor orsakas av små misstag. Ett litet misstag, som att skicka fel fil eller meddelande till fel person, kan leda till stora konsekvenser. Med Smartlockr skickar du e-post enkelt och framför allt säkert.

Varför är det viktigt att skicka säker e-post?

Digitaliseringen innebär att vi kommunicerar online mer än någonsin tidigare. Detta har även lett till ett ökat utbyte av känslig information via e-post. Det kan handla om allt från filer med personuppgifter, kopior av våra pass, medicinska journaler och mycket mer. Som du hör handlar det om väldigt integritetskänslig information. Är det verkligen något som du vill skicka utan extra säkerhet?

Skydda er organisation
En dataläcka kan innebära stora böter men också ett förlorat förtroendekapital. Dessutom kan konfidentiella uppgifter hamna i konkurrenters händer.

Förhindra den mänskliga faktorn
Enligt Integritetskyddsmyndigheten (IMY) orsakas 59 % av alla dataläckor som rapporteras i Sverige av den mänskliga faktorn. 

Hantera data i enlighet med GDPR
Integritetskänsliga data måste enligt GDPR hanteras och lagras på ett säkert sätt.

smartlockr testimonial

Folk tenderar att underskatta risken för dataintrång, samtidigt som de överskattar hur komplicerat de är implementera ett system som Smartlockr.

Erwin-Wilschut-Partou
wat maakt e-mail veilig?

Vad är säker e-post?

Kort fattat: en process där ditt e-postmeddelande skyddas innan, under tiden och efter att det har skickats. Många organisationer skickar en mängd e-postmeddelanden varje dag, och det är där saker kan gå fel mycket snabbt.

Exempel på vanliga misstag:

 • Ett e-postmeddelande skickas till fel person.
 • En felaktig bilaga läggs till.
 • Din e-post skickas okrypterat, vilket gör det möjligt för en tredje part att se ditt meddelande genom avlyssning.
 • Ditt meddelande har svag säkerhet, vilket gör det enkelt för tredje parter att komma åt din inkorg.

Skydda din e-post genom hela sändningsprocessen.

 • Innan sändning

 • Under sändning

 • Efter sändning

 • Smarta skanningar kan känna igen känsligt innehåll när du skriver meddelandet och rekommenderar rätt säkerhet för det.
 • En extra kontroll av bilagor och mottagare förhindrar att data delas med obehöriga.
 • Bestäm hur länge ett meddelande är tillgängligt genom att ställa in en tidsgräns.
 • Säkra ditt meddelande med tvåfaktorautentisering och förhindra obehörig åtkomst.
 • Ställ in maximalt antal nedladdningar.
SecureMail_02_W461px
 • Kryptera dina meddelanden med end-to-end-kryptering med zero-knowledge. Endast du och de behögriga mottagarna kan läsa meddelandet.
 • Skicka ditt e-postmeddelande säkert via en säker TLS-anslutning.
 • Ge ditt meddelande lämplig säkerhet med SMTP Relay Service.
 • Spåra din e-post och se om dina meddelanden har öppnats och/eller om dina filer har laddats ner.
SecureMail_03_W461px
 • Spåra skickade e-postmeddelanden.
 • Skickade du något fel? Blockera din e-post, mottagare och/eller filer.
SecureMail_04_W461px

Varför är säker e-post viktig?

Personuppgifter har blivit både mer värdefulla och mer sårbara. I en tid då digitaliseringen har accelererat måste du se till att dina data är säker.

Den främsta anledningen till varför du bör överväga en lösning för din e-postsäkerhet är cyberkriminella som är angelägna om att ta del av dina uppgifter. Med andra ord finns det alltid människor som är ute efter att ta emot och missbruka personuppgifter.

Så hur säkerställer du att data även är skyddad i era e-postmeddelanden? Jo, genom att välja en lösning som tar hänsyn till dessa tre grundpelare:

Användarvänlighet
Gör det enkelt för alla. Detta ser till att lösningen faktiskt används, samt att den mänskliga faktorn begränsas.

Medvetenhet
Om du uppmärksammas om att känslig information hanteras, kommer du att göra det mer noggrant.

Kontroll
Behåll kontrollen över dina data. Du vet alltid vad som har skickats, när och till vem. Om det behövs kan du alltid blockera mottagare, bifogade filer och hela meddelanden i efterhand.

Några enkla steg för att skicka säker e-post med Smartlockr

Skriv ditt meddelande

Steg 1
Skriv ditt meddelande

När du skriver ett e-postmeddelande, kan du som användare ta emot olika notifikationer. Dessa utlöses baserat på er innehållspolicy.

Er organisation kan skräddarsy dessa aviseringar så att de är relevanta för just er. På detta är dina data alltid skickade med rätt säkerhet.

Redo att skicka?

Steg 2
Redo att skicka?

Innan ditt meddelande skickas kommer det att granskas. E-postmeddelandet skickas ut efter de policys som är satta av administratören. Alltid säkert, utan extra åtgärder!

I samtliga fall kan du:
Ditt meddelande kommer att skickas!

Steg 3
Ditt meddelande kommer att skickas!

SmartLockr använder end-to-end-kryptering. Detta innebär att ditt meddelande skickas helt krypterat - ingen har tillgång till meddelandets innehåll förutom den autentiserade mottagaren. Dessutom skickas meddelandet via en säker TLS-anslutning, vilket gör det omöjligt att avlyssna det.

Signerat, förseglat, levererat. Mottagaren har fått ditt meddelande

Steg 4
Signed, sealed, delivered. Mottagaren har fått ditt meddelande

 • Ditt meddelande hamnar i en säker portal. Ingen annan kan komma åt din data, förutom de autentiserade mottagarna.
 • Har du skickat information felaktigt? Då kan du alltid återkalla/blockera det i efterhand.

Så här fungerar Smartlockr till din fördel

Med Smartlockr väljer du en lösning för flera, olika problem. Du skickar inte bara e-post på ett säkert sätt, i enhet med GDPR. Dessutom kan alla i teamet fortsätta att arbeta precis som de är vana vid. Smartlockr sätter inte upp några hinder i er arbetsprocess, utan ser endast till att era data nu skickas riktigt säkert.

Användarvänlighet
Säkert och enkelt arbete: det är vad Smartlockr möjliggör. Utan komplicerade åtgärder som stör arbetsprocesserna. Du skickar e-post precis som du är van vid, men nu på ett säkert sätt. Dessutom kan du göra det var du än befinner dig och hur du än vill.  Detta tack vare vår integration i Outlook plug-in, Outlook webmail, Gmail och på din mobil.

Öka medvetenheten
Den mänskliga faktorn är den största orsaken till incidenter. Vem som helst är benägen till misstag. Förhindra detta genom att öka medvetenheten bland användarna. Med aviseringar för känslig information i samband med utskick kan du förhindra att information oavsiktligt delas med tredje part.

Överensstämmelse med lagstiftningen
Smartlockr följer GDPR och är ISO 27001:2017-certifierad. Gör det enkelt för dig själv och ta rätt steg i din datasäkerhet nu, utan att det kostar dig tid och ansträngning.

Börja skicka säker e-post redan idag. Boka din tid hos en av våra specialister och upptäck fördelarna med Smartlockr i en demo.