Vad är SDK: Säker digital kommunikation?


Vad är SDK: Säker digital kommunikation?

Det korta svaret är: Ett statligt projekt vars syfte är att skapa ett säkert informationsutbyte inom den offentliga sektorn.

Nu till det långa svaret: Säker digital kommunikation, eller SDK som det också kallas, är skapat av Inera i samarbete med DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Målet är att digitalisera kommunikationen mellan myndigheter och offentligt finansierade organisationer. Det är alltså dags att säga hej då till faxen och snigelpost!

Ni som arbetar inom statliga instanser vet dock hur mycket känslig information som skickas varje dag. Detta inkluderar såklart även personuppgifter som är skyddade av GDPR, vilket betyder att det inte går att skicka e-post med denna typ av data hur som helst. Kommunikationen måste vara krypterad på rätt sätt och skickas till autentiserade mottagare. SDK fixar detta problem med en standardiserad lösning för hela den offentliga sektorn!

Hur fungerar SDK?

Let’s get technical. SDK går att köpa som tjänst från Inera och bygger på en gemensam digital infrastruktur som organisationer inom den offentliga sektorn kan ansluta sina system till. Detta görs via accesspunkter som godkänns av DIGG.

Dessa punkter kan tala med varandra och på det sättet har alla anslutna organisationer möjlighet att kommunicera sinsemellan, även om de använder sig av olika lokala lösningar.

SDK-process

Bild: Från Inera

SDK låter dig skicka e-postmeddelanden till organisationer eller olika delar av organisationer. Du kan däremot inte skicka ett e-postmeddelande till specifika personer. Då undrar du säkert: Hur ser detta ut i praktiken?

Säg att du vill skicka ett e-postmeddelande till Socialförvaltningen i Stockholm. Du adresserar då ditt mejl till Stockholm Stad med Socialförvaltningen som specifik funktion. Det finns även möjlighet att lägga till en referens, som till exempel Anna Jansson, om du vill att ditt meddelande ska gå till en viss person inom organisationen.

Detta fungerar med hjälp av en gemensam adressbok. Varje enskild organisation ansvarar dock för att ansluta sina e-postadresser till denna.

SDK adressbok

 

Säker kommunikation mellan myndigheter

Med SDK kommunicerar du alltså säkert mellan myndigheter som är anslutna till tjänsten. Men vad händer om du vill skicka något till en organisation som inte använder sig av Säker digital kommunikation?

För att kunna ansluta till tjänsten behöver du en meddelandetjänst som följer SDK:s specifikationer och gränssnitt, som SmartLockr. Det fiffiga med vår lösning är att du kommunicerar säkert med alla organisationer och företag, oavsett om de är anslutna till SDK eller inte.

Vill du veta mer om hur du ansluter till SDK? Läs vår checklista här.

Detta är möjligt eftersom du även får tillgång till SmartLockrs egna produkt för säker e-post och fildelning. Med oss skickar du end-to-end-krypterade meddelanden med zero knowledge och du har även möjlighet att slå på multifaktorautentisering – antingen med SMS-kod eller med BankID/Freja eID. Detta betyder att du även kan skicka säker e-post till privatpersoner, den privata sektorn och till organisationer inom den offentliga sektorn som inte ännu är anslutna.

Vill du veta mer om SmartLockr och SDK? Vi ger dig gärna mer information. Kontakta oss via länken nedan.

New call-to-action

 

Similar posts