ALLT DU BEHÖVER VETA OM SDK

SDK: Säker digital kommunikation

SDK är ett projekt som strävar efter ett säkert, digitalt klimat inom den offentliga sektorn. Här hittar du allt om hur projektet ser ut och varför Smartlockr backar detta till 100 %!

Vad är Säker digital kommunikation?

SDK, eller Säker digital kommunikation, är ett statligt projekt vars syfte är att skapa ett säkert informationsutbyte inom den offentliga sektorn.

Varje dag skickas känslig information mellan kommuner, regioner och privata aktörer. Ofta är det till och med sekretessbelagda data som vårdplaner, behandlingsplaner, utdrag ur belastningsregistret och så vidare.

Syftet med SDK är att ge offentligt finansierade verksamheter i Sverige en standardiserad förmåga till säker kommunikation.

Säker digital kommunikation
Säker digital kommunikation och SmartLockr

Säker digital kommunikation och Smartlockr

SDK:s och Smartlockrs vision går hand i hand: Ett säkrare klimat för digital kommunikation!

Vårt syfte på Smartlockr är tydligt. Vi förhindrar dataläckor. Hur gör vi det? Jo, genom att erbjuda en lösning för säker e-post och fildelning. Därför ligger detta projekt oss varmt om hjärtat och vi deltar aktivt i utvecklingen av SDK.

SDK bygger på en gemensam digital infrastruktur som kommuner, regioner och statliga myndigheter kan ansluta sina egna system till. Dessa kan sedan kommunicera med varandra även om de består av olika meddelandehanteringssystem. Smartlockr är såklart en SDK-leverantör, vilket betyder att du kan skicka säker e-post med oss och ansluta till SDK.

Låt inte cybersäkerheten vänta! Kontakta oss så visar vi gärna hur ni kommer i gång med säker digital kommunikation. Glöm bort fax och brev. Kliv in i den digitala tiden tillsammans med Smartlockr.

SDK Säker digital kommunikation

Din checklista till SDK: Säker digital kommunikation

Vad behöver du för att ansluta till SDK? Vi har summerat Ineras punkter så att du kan sätta igång med ditt förberedande arbete på en gång!

Läs om hur du ansluter till SDK

Nytt om SDK

Säker Digital Kommunikation har nu lanserats! För att ansluta till tjänsten behöver du först utreda ditt kommunikationsflöde och behovet av säker kommunikation inom din organisation. Dessutom behöver du ha ett verktyg för säker e-post som erbjuder en SDK-vänlig tjänst, som Smartlockr. 

Läs mer hos Inera
Ontwerp zonder titel (19) (1)

Säker digital kommunikation med Smartlockr

Smartlockr är en lösning för säker e-post och fildelning som integreras smidigt i Outlook eller Gmail som en add-in. Vår produkt fungerar perfekt på dator, surfplatta och mobil – mejla säkert, vart du än befinner dig!

Säker e-post

Smartlockr erbjuder säker e-post som gör användarna medvetna om när de hanterar känsliga data. Detta förhindrar den allra största risken för dataläckor: den mänskliga faktorn.

Hur vi gör det:

  Notiser meddelar användarna när känsliga data behandlas.
  Avsändaren ombeds att bekräfta mottagare och filer innan ett meddelande kan skickas.
Tvåfaktorsautentisering med SMS-kod eller e-legitimation (BankID/Freja eID) 
  Meddelanden och filer skannas efter känsliga uppgifter.
  Möjligheten att återkalla filer och meddelanden.

Product_02
ProductImages_SV_28

Säker fildelning

Smartlockr låter dig dela och ta emot stora filer på ett säkert sätt. Vi krypterar din e-post; detta innebär både bilagor och själva meddelandet.

Hur vi gör det:

  Hantera dokument och bilagor på upp till 5 TB utan problem.
  Skicka begäran om vilka filer du önskar, och i vilket format.
  Vår dokumentskanning känner av när känsliga uppgifter har inkluderats i en bifogad fil.

Upptäck en användarvänlig lösning för säker, krypterad e-post