Skicka säker e-post till alla med SDK och Smartlockr


Skicka säker e-post till alla med SDK och Smartlockr

Ineras projekt Säker digital kommunikation, eller SDK, syftar till att förbättra kommunikationen inom den offentliga sektorn. Vi på SmartLockr menar dock att en hybridfunktion tillsammans med en säker lösning för traditionell e-post är den ultimata kombinationen för att kommunicera säkert digitalt.

I sina pilotprojekt har Inera visat att SDK kan påverka produktiviteten till det bättre, minska miljöpåverkan och såklart även se till att den offentliga sektorn kommunicerar på ett GDPR-följsamt sätt. Fantastiskt! Men SDK löser inte kommunikationen med privata aktörer, och det är här hybridlösningen kommer in.

 

Så här kompletterar Smartlockrs lösning för säker e-post SDK

Med SmartLockr kan du skicka SDK-meddelanden, samtidigt som du skickar säker e-post utanför den offentliga sektorn, delar stora filer, får möjlighet att skicka uppladdningsförfrågningar för specifika dokument och mycket mer.

1. E-postsäkerhet med den mänskliga faktorn i fokus

SmartLockr fokuserar på det problem som skapar flest dataläckor: Du! Nåja, du och alla andra som arbetar med digital kommunikation på ett eller annat sätt.

Den mänskliga faktorn står för 57 % av alla dataincidenter i Sverige. Men att kalla dig och alla inom din organisation för ett säkerhetsproblem är knappast en rättvis beskrivning. Att göra misstag är trots allt mänskligt och, för att citera IT-säkerhetsexperten Anne-Marie Eklund Löwinder, de flesta vill göra rätt. Men hur enkelt är det att inte begå misstag när man blir förvirrad av krångliga procedurer som hindrar ens jobb, eller inte är medveten om de risker man försöker undvika?

Vår lösning sätter den mänskliga faktorn i centrum och arbetar aktivt för att utbilda våra användare om risker, medan de arbetar. Detta gäller såklart även för vår SDK-lösning! Vi arbetar med medvetenhet bland annat genom att:

  • Ge dig notiser som uppmärksammar dig på säkerhetsrisker. Till exempel när du skickar ett meddelande utanför organisationen, när du bifogar filer och när dina meddelanden eller dokument innehåller känsliga uppgifter.
  • Be dig bekräfta filer och mottagare en extra gång för att göra dig medveten om vem du skickar dina uppgifter till.
  • Multifaktorautentisering som ser till att ditt meddelande inte hamnar i fel händer.

 

rapporterade dataincidenter i Sverige 2021

 

2. Kommunicera inom och utanför den offentliga sektorn

Med SmartLockr kan du maximera din säkra kommunikation även utanför den offentliga sektorn. Detta eftersom vår SDK-lösning är inbakad i vår ursprungliga produkt.

Med Smartlockr skickar du krypterade filer och meddelanden till vem som helst – oberoende av vilken sektor de tillhör. Du kan även se till att du tar emot dokument på ett säkert sätt med en ’säker uppladdningsförfrågan’ eller en ’säker uppladdningsportal’.

Även detta sker såklart med en- eller tvåfaktorsautentisering, beroende på dina behov.

 

3. Skicka stora filer i flera dokumenttyper

I nuläget kan du endast skicka PDF-filer upp till 30 MB med Säker digital kommunikation. Inera undersöker behovet av andra dokumenttyper och storlekar, men i just nu är detta begränsningen som finns.

”Men jag behöver kunna skicka Word-filer…” säger du då. Inga problem! Med SmartLockrs lösning för säker e-post skickar du filer på upp till 5 TB och vi har inga begränsningar för vilken filtyp du vill skicka.

Detta var tre sätt som säker e-post med SmartLockr kompletterar SDK, men vi har en mängd olika, händiga funktioner med den mänskliga faktorn i fokus. Boka en gratis demo med oss om du vill veta mer om vår produkt.

Är du nyfiken på hur Säker digital kommunikation kan hjälpa din organisation? Ladda ner vårt whitepaper om ”Hur SDK hjälper din säkerhet och produktivitet”.

Öka din säkerhet med Säker digital kommunikation

Similar posts