Hur e-postsäkerhet kommer göra ert liv som CISO lättare


Hur e-postsäkerhet kommer göra ert liv som CISO lättare

Internetbrottsligheten växte till en början fram som en hobby men har förändrats och utvecklats till en form av organiserad brottslighet. Dessa typer av brott kan numera ha en mycket stor och negativ inverkan på er verksamhet. Inte bara genom direkta bötesbelopp och skadat rykte, utan efterföljderna för möjliga dataläckor kan leda till stora förluster för er organisation.

Det är er uppgift som CISO att identifiera säkerhetsrisker. Ni har ansvar för att hitta verktyg som motverkar säkerhetsöverträdelser inom er organisation, att limitera dessa på ett enkelt sätt är målet. Vidare är det era medarbetare som faktiskt utgör den största risken för en möjlig dataläcka. Detta då den mänskliga faktorn är den största anledningen till dataläckor då privatkänsliga data behandlas och delas.

 

Att hitta en e-postlösning som är säker för er organisation att använda är ett måste i dagens IT-samhälle. Genom att begränsa riskerna behöver Ni som ansvarar för att behandla privatkänsliga data inte längre oroa er för möjliga överträdelser. Så, hur exakt kan en säker e-postlösning hjälpa er att minska dataläckor? Vi ger er 5 anledningar:

 

5 sätt att underlätta ditt arbete som CISO

 

1. Dataförluster med anledning av osäker e-post

Att förlora känsliga data är inte nödvändigtvis en konsekvens av externa faktorer. I de flesta fallen är det inte en cyberattack eller phishing som leder till dataläckor. Det är, som nämnt, den mänskliga faktorn som är den största orsaken till dataläckor. Att skicka e-postmeddelanden med information till fel mottagare stod för 51% av fallen.

Rätt funktioner hos er e-postlösning säkrar att användaren processar informationen på rätt sätt:

  • Aviseringar till avsändaren kring att känslig data behandlas i meddelandet
  • Bekräftelse kring bilagor och mottagare, och
  • Blockerings/återkallningsmöjlighet av e-post som redan har sänts -
det bästa sättet för en användare att vara medveten om säker e-posthantering och att minska riskerna för dataläckor.

 

2. Hantera och övervaka tillgången till dat

Har en medarbetare lämnat er organisation? Då är det viktigt att blockera alla inloggningsdetaljer för att förhindra access till känsliga data så att de inte längre kommer åt er information. Det kan verka som en uppenbar åtgärd men det är vanligt att före-detta anställda fortfarande har access till en gammal arbetsmejl.

Från adminportalen har ni enkel koll på personer som lämnat organisationen, vad som har delats och vilka e-postkonton som bör avslutas. Inte nog med det; för total kontroll är det av stor vikt att kunna gallra och blockera konton och åtgärder.

Om data som inte skulle ha delats skickats av misstag ska denna information i efterhand kunna blockeras..

 

3. Användarvänlig säker e-post motiverar er att arbeta på ett säkert sätt

När alla risker har kartlagts och man har koll på vart all data samlas är det viktigt att få en överblick över datahanteringen. Att ha rätt mjukvara är en sak men att säkerställa att den används och fungerar på rätt sätt är en annan. En mjukvara som implementeras bör användas på rätt sätt för att det ska fungera som det är tänkt.

När det kommer till e-postsäkerhet måste alla era medarbetare kunna arbeta med mjukvaran utan att den stör den dagliga verksamheten. Målet är att uppnå en säker arbetsprocess där inkommande och utgående data övervakas och hanteras på ett säkert sätt, någonting man uppnår om man använder programmet korrekt.

För att uppnå detta bör e-postlösningen vara användarvänlig. Den bör vara enkel att navigera i och säkerhetsåtgärder ska kunna aktiveras enkelt. Era anställda kommer med enkelhet att anpassa sig till det nya programmet om det är enkelt att manövrera och använda sig av. Därför är användarvänlighet i systemet en hög prioritet!

 

4. Dataklassifikation

All data värderas olika och det är såklart en stor skillnad på att till exempel processa kunddata per e-post eller att diskutera lokalalternativ till nästa firmafest. Så, hur får Ni grepp om vad för typ av data som behandlas och när? Som organisation är det viktigt att åtskilja klassifikation av olika data för att kunna säkerställa rätt säkerhetsnivå.

När det kommer till e-post är det funktionen att klassificera data som ger möjligheten till rätt säkerställande åtgärd. Till exempel är det för en sjukvårdsorganisation väldigt viktigt att överse alternativen för hur till exempel känsliga hälsodata av patienter processas. I en sådan organisation ska till exempel patientjournaler och deras hälsostatus behandlas på ett säkert sätt.

En e-postlösning som implementerar behandling av känsliga data med en innehållspolicy kommer kunna erbjuda den mest lämpade säkerhetsnivån. Att känna igen känsliga information hjälper användaren i processen att dela säkra e-postmeddelanden. Administratören har möjlighet att reglera inställningarna för att klassificera känsliga data så att informationen alltid skickas med rätt säkerhetsnivå. Till detta finns både en- och tvåfaktorsautentisering som alternativ.

 

5. Gör SSO (Single Sign On) till standarden inom organisationen

Genom att inte använda SSO lämnar man i själva verket många dörrar öppna för cyberbrottslingar. Varje gång man loggar in i ett system finns det en risk för att buggar gör så att data kan fångas upp av utomstående. Så, varför lämna dörren öppen för dessa cyberbrottslingar när SSO är både säkrare och enklare att använda?

Fördelarna är inte bara säkerheten, utan även ett mer användarvänligt system. Färre inloggningar ökar som sagt säkerheten och förhindrar att fel personer får tillgång till er data, men sparar också tid för användaren.

 

 

Upptäck hur Smartlockr kan hjälpa er


Med dessa 5 enkla tips kan Ni hitta det rätta e-postprogrammet för Er organisation. Är du nyfiken på hur Smartlockrs program behandlar känsliga data och håller er organisationsinformation säkrad? Boka en demonstration idag, så visar vi Er hur enkelt dataläckor kan motverkas med oss! Genomgången tar ca. 30 minuter.

Möjliggör säker kommunikation för din organisation. Upptäck hur SmartLockr kan hjälpa er. Boka en demo nu!

 

Similar posts