Användarvänlig och säker e-post för Zorgspectrum Het Zand


Användarvänlig och säker e-post för Zorgspectrum Het Zand

"Förbättra livskvaliteten för äldre, personer med förvärvad hjärnskada eller personer som på annat sätt är i behov av medicinsk rehabilitering." Det är vad Zorgspectrum Het Zand gör. Allt som folk är vana vid att göra hemma kan de också göra här.

 

Vården är intern. IT inte så mycket

"Vi fokuserar på det vi är exceptionellt bra på", säger Sander Smit, automatiseringskonsult på Het Zand:

Sander-Smit-het-zand2 "Min uppgift är att ge råd om allt som har med IT att göra. Vi är en vårdgivare i Zwolleområdet och specialiserar oss på att hjälpa personer med demenssjukdomar. Vi har också ett hospice med hög vårdnivå och erbjuder vård för personer med förvärvade hjärnskador, varav många bor hos oss på plats.

Vi fokuserar på god vård, inte på IT. Vi har en intern servicedesk eftersom vi vill att de personer som bemannar den ska känna till vår organisation och dess medarbetare. Vi hanterar också våra applikationer internt. Allt annat delegeras till externa parter, inklusive system- och nätverksadministratörer. Och nu har en leverantör av säker e-post lagts till på listan!"

 

Kommunikation till och från Het Zand

"Eftersom vi huvudsakligen vänder oss till interna patienter sker mycket av kommunikationen muntligt och personligen. Men vi har naturligtvis journaler och en patientportal som kan nås av oss själva samt av patienters ombud och representanter.

Dessutom finns det ett antal externa parter som vi regelbundet kommunicerar med. Det handlar oftast om information som ligger utanför vår portal och skickas till privata e-postadresser, andra vårdgivare, leverantörer av juridiska tjänster, myndigheter... det är en mycket varierande lista."

 

Brist på säker och enkel kommunikation

Att använda portaler visade sig vara fördelaktigt, men det var inte en helhetslösning: "Allt kan inte göras med portaler. I de flesta fall är det omöjligt att ge alla människor den nödvändiga åtkomsten via en portal, vilket tvingar oss att använda (osäkrad) e-post och i vissa fall till och med faxapparater. Inte direkt hackersäkert.

 

“Ett av problemen inom sjukvården är att många människor är bra på människor, inte på datorer.”

 

När Het Zand letade efter en e-postlösning ville de försäkra sig om att var och en av deras anställda skulle kunna skicka och ta emot e-post, inte bara på ett säkert sätt utan också på ett enkelt sätt:

"Användarvänlighet var vår viktigaste fråga. Därför inkluderade vi ett stort antal personer i beslutsprocessen. Till slut tog vi en kort lista över tre leverantörer och lät dem demonstrera sin produkt.

 

“När vi utvärderade våra alternativ kom vi fram till att Smartlockr var bäst, både logiskt och instinktivt."”

 

Användarvänligheten hos de andra e-postlösningarna var helt klart inte lika bra som hos Smartlockr. Dessutom fick vi intrycket att Smartlockr skulle vara mer av en partner och mindre av en leverantör."

 

"Jag tror att Smartlockr passar bättre för alla sjukvårdsorganisationer"

"Sist och slutligen gick införandeprojektet väldigt bra. Det finns alltid några spända stunder i samband med introduktion, men jag njöt av och uppskattade Smartlockr:s samarbetsinriktade inställning. Eventuella problem löstes snabbt. Det slutade med att vi testade Smartlockr-plugin med 11 personer, som reagerade mycket entusiastiskt.


“Jag valde en grupp testare baserat på deras bristande kunskap och/eller intresse för datorer. Till och med de visste direkt hur de skulle använda Smartlockr. Det var all bevis jag behövde.”

 

Similar posts