Framgångssaga - Legehuset: problemet med säker kommunikation


Framgångssaga - Legehuset: problemet med säker kommunikation

Vi är alltid intresserade av hur våra kunder upplever Smartlockrs lösningar för datasäkerhet i praktiken. Därför har vi satt oss ner och pratat med Alex Rahman, verksamhetschef på Legehuset, om hur Smartlockr har hjälpt deras arbetsprocess. Vi började med att fråga hur deras behov såg ut och hur Smartlockr mötte dem:

"Vi behöver kunna kommunicera säkert med känsliga uppgifter. Därför behöver vi en tjänst där man kan använda sig utav e-post för GDPR-säker kommunikation. Framför allt har vi partners som sätter krav på till exempel tvåfaktorsautentisering och kryptering vid kommunikation. Det som är bra med Smartlockr, är att vi kan använda oss av vår vanliga e-posttjänst som vi är vana vid."

 

"Ni var ute efter en ny, enkel lösning som ni kunde anpassa efter er profil? “Precis, och användarvänlighet också. Att man kunde integrera tjänsten med O365."

 

En jakt på användbara funktioner

Alex Rahman beskriver vidare att Legehuset arbetar med en stor mängd känsliga data som personnummer, namn, telefonnummer och mer. Kommunikation med sådana uppgifter kräver en säker kanal och Alex anser att Smartlockr gör detta lätt för patienter.

“Vi har stora volymer av känsliga data och många personer som vi pratar med dagligen. De behöver ha en säker kommunikation. (Med Smartlockr) kunde vi se till att det var lätt för patienterna att ta emot säkra meddelanden i sin e-post. Det är en lätthanterlig lösning för patienter.”

Vi frågade Alex vad det bästa är som vår produkt har bidragit med till Legehuset. Han tycker om att Smartlockr går att anpassa efter deras grafiska profil, men fortsätter sedan:

"Egentligen är det här är ännu viktigare: att det är säkert. Att man kan lita på tjänsten, att den fungerar som den ska och att det inte blir dataläckor av något slag. Det är egentligen det viktigaste. Sen är användarvänligheten också väldigt viktig för oss, eftersom lösningen faktiskt används då. Det är ett pedagogiskt verktyg som uppmärksammar anställda.

 

“Den viktigaste funktionen? Branding skulle jag säga.”

 

Valet har gjorts: införandeprojektet börjar

Ytterligare ett plus i kanten för Smartlockr var vårt Customer Success-team som hjälpte till med implementeringen.

“De var hjälpsamma och behövde man någonting, kände man att man kunde ringa."

Rahmans slutsats är att vår lösning för datasäkerhet har hjälpt dem i deras arbete.

"De funktioner vi har använt har fungerat bra och det kommer att vara spännande att använda det (Smartlockr) fullt ut i framtiden när vi har lite fler IT-tjänster på plats. ”

Vi på Smartlockr ser fram emot att följa Legehusets fortsatta framgångssaga med vår lösning för datasäkerhet.

 

“Egentligen är det här ännu viktigare: att det är säkert. Att man kan lita på tjänsten, att den fungerar som den ska, att det inte blir dataläckor av något slag. Det är egentligen det viktigaste.”

 

Möjliggör säker kommunikation för din organisation. Upptäck hur SmartLockr kan hjälpa er. Boka en demo nu!

Similar posts