Feature Friday: Zero-knowledge End-to-end encryption


Feature Friday: Zero-knowledge End-to-end encryption

Bakom kulisserna arbetar vi flitigt med vår Intelligenta Datasäkerhetsplattform (Intelligent Data Protection Platform). För att hålla dig uppdaterad på alla våra förbättringar delar vi med oss av en (ny eller uppdaterad) feature varje fredag på vår ”Feature Friday”. Idag vill vi djupdyka ner i vår end-to-end kryptering, en metod Smartlockr använder för att kommunicera på ett säkert sätt.

 

Vad är end-to-end encryption?


End-to-end kryptering är ett sätt att kryptera meddelanden så att enbart de kommunicerande parterna får tillgång till meddelandet. Vad gäller e-post betyder detta att hela e-posten – både meddelandet och bilagor, kommer att vara krypterade.

Att kryptera meddelanden är ingenting nytt, men det var dags att förbättra den befintliga omfattningen av säkerhetsåtgärden. I krypteringens tidiga skeden var fokuset enbart på att säkra uppkopplingen mellan sändaren och mottagaren. I och med detta kunde meddelanden skickas på ett säkert sätt, men enbart till en viss nivå. Om någon fick tillgång till meddelandet under sändningen fanns det en stor chans att informationen i meddelandet kunde exponeras. Uppenbarligen är inte detta ett säkert sätt att utbyta viktiga meddelanden.

End-to-end kryptering möjliggör ett säkert utbyte av meddelanden, där innehållet enbart är synligt till den rätta mottagaren.

 

Skicka e-post på ett säkert sätt med zero-knowledge teknik, möjlig med Smartlockr

Skicka e-post på ett säkert sätt med zero-knowledge teknik, möjlig med Smartlockr

Målet med end-to-end kryptering av e-post är tydligt: med de rätta säkerhetsåtgärdena kan vi blockera obehöriga från tillgång till data. Men, hur blir det med de som processar e-postmeddelandena – såsom utgivarna till mjukvaruprogrammen som används?

Smartlockr säkrar meddelanden med end-to-end encryption och använder dessutom zero-knowledge!

Detta betyder att meddelanden skickas via Smartlockr helt utan att offentliggöra något innehåll från e-postmeddelandet. Smartlockr adderar ett extra säkerhetslager till meddelandet innan det skickas till mottagaren. Tänk dig ett paket med ömtåligt material: paketet behöver ju inte öppnas för att säkra det ytterligare, isolering kan lägga till utanpå paketet hos försändelseterminalen och skickas vidare. Paketet anländer till terminalen, får extra säkerhetslager och skickas vidare.

Detta applicerar vi på e-post: Smartlockr har inte tillgång till meddelandena, utan adderar extra lager av säkerhet utanpå innan det levereras vidare till mottagaren.

 

Slutsats:

End-to-end encryption möjliggör kryptering av meddelanden. Om meddelandet då hamnar i fel händer under sändning kommer meddelandet inte att vara läsbart. Endast de med rätt nyckel för att dekryptera meddelandet kommer att bli beviljade tillgång till meddelandet. Det säkerställer att enbart sändaren och den auktoriserade mottagaren får tillgång.

Möjliggör säker kommunikation för din organisation. Upptäck hur SmartLockr kan hjälpa er. Boka en demo nu!

Similar posts