Din checklista till SDK: Säker digital kommunikation


Din checklista till SDK: Säker digital kommunikation

Arbetar du inom den offentliga sektorn? Då är vi villiga att slå vad om att det fortfarande finns en fax någonstans på ditt kontor. Vi är nog alla överens om att faxen varken är den smidigaste eller säkraste formen av kommunikation och därför kom Ineras projekt SDK, eller Säker digital kommunikation, som ett brev på posten! (Ursäkta ordvitsen).

 

Vad är SDK: Säker digital kommunikation?

Säker digital kommunikation är ett projekt som är ägt av Inera och som genomförs i samarbete med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges kommuner och regioner (SKR) och andra statliga myndigheter.

Syftet är enkelt: Att hjälpa den offentliga sektorn i Sverige att kommunicera på ett säkert sätt. SDK gör detta genom att skapa ett sätt för organisationer att utbyta digital information med offentliga, och offentligt finansierade aktörer, på ett säkert sätt.

 

Varför skapades SDK?

SDK skapades för att ersätta gammalmodiga, osäkra sätt att kommunicera på, som till exempel fax, traditionell post eller vanlig, osäker e-post. Den offentliga sektorn utbyter trots allt en stor volym av känsliga data, som personuppgifter.

Resultatet som Inera har sett i sitt pilotprojekt är, förutom säkrare kommunikation, bland annat snabbare handläggning, snabbare hantering av ärenden och minskat personberoende. Vad åtminstone vi skulle kalla för en win-win-situation!

 

Hur fungerar SDK: Säker digital kommunikation

SDK är en tjänst som organisationer inom den offentliga sektorn kan ansluta sig till. Den bygger på en gemensam digital infrastruktur med anslutningspunkter som kan kommunicera med varandra. Detta betyder att organisationer kan utbyta information, trots att de har olika lokala system!

Målsättningen är att SDK ska leda till:

 •  En trygghet i att känslig information inte läcker till obehöriga personer
 • Möjligheten att kunnde spåra informationsutbyte, oberoende av vilken verksamhet som har skickat den
 • Snabbare hantering av ärenden

 

New call-to-action

Vad behöver du för att ansluta till SDK: Säker digital kommunikation?

Först och främst ett ordentligt förberedande arbete som undersöker ert behov, er teknik och vad som fortfarande saknas. Nedan har vi sammanfattat de punkter ni behöver gå igenom innan ni kan ansluta till SDK.

Ni hittar all information och mer detaljer hos Inera.

Verksamhet & informationssäkerhet

 • Vilka behov av digital kommunikation har ni som organisation?
 • Vilka informationsutbyten gör ni med andra organisationer?
 • Kommer era motparter också att ansluta till SDK
 • Vilka informationsutbyten vill ni använda SDK till?
 • Vilka rutiner för digital kommunikation kommer ni att ha efter att ni har anslutit till SDK?
 • Lever er organisation upp till de informationssäkerhetskrav som finns för att ansluta till SDK?
 • Har ni genomfört ett informationssäkerhetsarbete med informationsklassningar?

Teknik

 • Innan ni ansluter till SDK måste ni ha ett system för säker e-post som är anpassat till SDK. (Det är här SmartLockr kommer in i bilden! Läs mer nedan.)
 • Har ni möjlighet till stark autentisering av mottagare när det kommer till digital kommunikation (som multifaktorautentisering)?
 • Har ni ett säkert system som ser till att information inte kan läsas av fel mottagare?

Med SmartLockr får du ett allt-i-ett-kit för SDK. Vi erbjuder en lösning för säker e-post, anpassat till SDK, men vi är mycket mer än så!

SmartLockr låter dig kommunicera säkert digitalt med organisationer som både är anslutna till SDK och inte. Dessutom erbjuder vi multifaktorautentisering med BankID och Freja eID. Detta betyder att du alltid kan vara säker på att din information hamnar i rätt händer.

SmartLockr är även designat för att förhindra den största orsaken till dataläckor inom den offentliga sektorn: Den mänskliga faktorn. Du kan läsa mer om hur vi hjälper dig och dina kollegor att hela tiden vara medvetna om vem ni skickar e-post till och vad ni bifogar här.

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa dig att ansluta till SDK? Boka en demo via länken nedan!

Möjliggör säker kommunikation för din organisation. Upptäck hur SmartLockr kan hjälpa er. Boka en demo nu!

Similar posts