ALLES WAT JE MOET WETEN OVER DE AVG

AVG: de Europese privacywet

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacywet die voor heel Europa geldt. Sinds mei 2018 moeten rganisaties voldoen aan wetgeving, die aangeeft hoe je als organisatie moet omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

GDPR

Wat is de AVG?

De AVG is de Europese regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers. In Nederland vervangt de AVG de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Elke organisatie die persoonsgegevens van Europese staatsburgers opslaat en gebruikt, moet zich hieraan houden.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op het verwerken van persoonsgegevens in de zorgsector en sector openbaar bestuur.

Wat heeft de AVG veranderd?

Er zijn richtlijnen gekomen, waardoor je als organisatie aanpassingen moet doen. Dit is in een notendop wat er is veranderd (bron: Autoriteit Persoonsgegevens):

Smartlockr AVG
smartlockr avg
avg
smartlockr avg

Deze 3 veranderingen brengt de AVG

Flinke AVG boetes

Wie persoonsgegevens niet goed beveiligt, en zich dus niet aan de nieuwe wetgeving houdt, kan rekenen op een flinke boete. Privacy autoriteiten mogen organisaties namelijk een boete van maximaal 4% van de wereldwijde omzet opleggen. Denk hierbij aan overtredingen zoals het onveilig opslaan van persoonsgegevens.

Lees meer: GDPR/AVG Boete: Angst voor een miljoenenboete?

Meer verantwoordelijkheden voor organisaties
Dit betekent dat organisaties die veel privacygevoelige data verwerken, risico’s binnen dit proces zoveel mogelijk moeten beperken. Het is dus belangrijk om alle processen goed te bewaken. Grotere organisaties moeten daarnaast een Chief Privacy Officer aanstellen, oftewel: er moet iemand in het bedrijf zijn die erop toeziet dat het beleid wordt nageleefd.

Recht om vergeten te worden

Dit houdt in dat Europese burgers het recht hebben om resultaten onder bepaalde voorwaarden uit de zoekmachines te laten verwijderen. Persoonsgegevens mogen dan niet meer worden bewaard, wat voorheen nog wel gebeurde. Burgers krijgen hierdoor meer inspraak en zij bepalen welke partij wel en niet persoonlijke informatie online mag delen. 

AVG Boetes in 2021

Bron: DLA Piper, January 2022

€1.1 billion

Totaalbedrag AVG boetes in 2021

€746 million

Hoogste boete (Amazon)

+ 130,000

Datalekmeldingen in Europa in 2021

AVG en SmartLockr

Met ons Intelligent Data Protection Platform sta je in lijn met de AVG. Wij verwerken persoonsgegevens namelijk op de manier die wordt veriest vanuit de AVG.

Je hebt vast weleens gehoord van datalekken en informatie uit vertrouwelijke e-mails die op een verkeerde plek terechtkomt. Om dat te voorkomen hebben wij functionaliteiten ontwikkeld, waardoor je gevoelige informatie altijd op de juiste manier uitwisselt, opslaat en bewaart.

Lees meer: Hoe veilig mailen persoonsgegevens kan beveiligen

ProductImages_NL_09
smartlockr testimonial

WaaromSmartlockr? Omdat we daarmee veilig gegevens kunnen versturen via e-mail.

vkg

SmartLockr helpt je in je strijd tegen datalekken

Benieuwd hoe? Ontdek het samen met één van onze specialisten.

Icon_green banner_H 80 px