Med SMTP Relay Service skickar du säker e-post. Oavsett enhet eller e-postklient

Med Smartlockr skickar du e-postmeddelanden precis som vanligt, samtidigt som du skyddar dina data. Skyddet för din e-post sker i bakgrunden, utan att störa befintliga arbetsprocesser. Vi ser till att ni kan fokusera på ert arbete, medan vi fixar säkerheten.

Vad är SMTP Relay Service?

SMTP står för Simple Mail Transfer Protocol och är den bästa metoden för säker e-post. Relay Service ser till att dina meddelanden kan korrigeras om det behövs för att leveransen ska gå igenom

SMPT_01

Vad gör Smartlockrs SMTP Relay Service?

När du skickar e-post med Smartlockrs plug-in, kommer du att få olika typer av notiser medan du skriver ditt meddelande. Till exempel blir du uppmärksammad på om du inkluderar känslig information eller när en viss typ av säkerhetsfunktion rekommenderas. Smartlockr ser till att du alltid är medveten om när du behandlar känsliga uppgifter.

Med SMTP Relay Service skickar du e-post på ett säkert sätt, som inte stör din arbetsprocess. Skyddet sker helt i bakgrunden. Kort sagt, är detta vad som händer:

Du skickar ett e-postmeddelande med Smartlockr

SMTP Relay Service fångar detta e-postmeddelande och kontrollerar vad som behöver åtgärdas:

Innehåller e-postmeddelandet inte känslig information? Då kan din e-post vidarebefordras direkt till mottagaren.

Upptäcks känslig information? Då tillämpar SMTP Relay Service rätt säkerhetsnivå (tvåfaktorsautentisering).

Ditt e-postmeddelande vidarebefordras till mottagarens inkorg med eller utan modifiering av SMTP-relay, beroende på mejlets innehåll.

Fördelarna med SMTP Relay Service

Om din e-postklient inte har några alternativ för säker e-post, är SMTP Relay Service lösningen. Med detta integrerar du säker e-post på ett enkelt sätt. Det här är fördelarna med SMTP Relay Service:

 

SMTP

Skicka e-post säkert, när som helst och var som helst.
Du kan använda våra funktioner var som helst och på vilken enhet som helst. Detta inkluderar till exempel din bärbara dator, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom SMTP Relay Service är integrerad i din e-postklient behöver du inte byta till en separat app för att skicka säker e-post.

SMTP Relay Service fungerar med Outlooks plugin, Outlooks webmail och med Gmail.

Säkerheten sker i bakgrunden.
Detta betyder att du som avsändare inte behöver vidta några extra åtgärder. Med andra ord skickar du din e-post precis som vanlig.

Enkel och snabb implementering.
Detta sparar utvecklingsarbete.

Direkta integrationer med exempelvis EPD- eller CRM-system.

SMTP Relay Service är mer än bara säker e-post

Det är enkelt, snabbt och stör inte dina arbetsprocesser. Skicka säker e-post var som helst och på vilken enhet som helst.

veilig mailen smartlockr