En lösning för säker kommunikation för alla sektorer

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Har din organisation tillräckligt skydd för att förhindra incidenter?

Säker e-post inom vården
Kommuner

Kommuner

Kommuner och medborgare kommunicerar mer och mer digitalt. Utöver det delas en hel del information med e-post och i portaler.

Säker e-post som kommun
Finans

Finans

Finanssektorn är fortsatt en av sektorerna med flest incidenter. Känner du till utvecklingen för e-postsäkerhet bland finansinstituten?

Säker e-post i finanssektorn
Utbildning och skola

Utbildning och skola

Inom skolan delas och lagras mycket personuppgifter. Har din organisation tillräckligt skydd för att förhindra incidenter?


Säker e-post i skolan
Juridik

Juridik

Säkert utbyte av känslig information är viktigare än någonsin inom juridiken. Med så mycket känslig klientdata vill man säkerställa att endast behöriga har tillgång till informationen.

Säker e-post i juridiken
Rekrytering och bemanning

Rekrytering och bemanning

Som rekryterare hanterar du mycket personuppgifter varje dag. Antagligen mer än gemene man. Vet du vad som gäller för rekryterare när det kommer e-postsäkerhet och säker kommunikation?

Säker e-post för rekryterare
Bostadsbolag

Bostadsbolag

Bostadsbolag kommunicerar allt mer digital med kunder, partners och myndigheter. Har din organisation rätt säkerhetsverktyg för att hindra dataläckor?


Säker e-post för bostadsbolag