Så här sparar användarfokuserad cybersäkerhet tid för din organisation


Så här sparar användarfokuserad cybersäkerhet tid för din organisation

Cybersäkerhet är ett måste för alla organisationer och företag. Som tur är har medvetenheten kring detta ökat kraftigt de senaste åren. Idag vet de flesta att de behöver någon typ av programvara som skyddar deras data. Men en perfekt cybersäkerhetslösning gör mer än detta. Den sparar också tid för alla dina anställda. Och tid är en bristvara; det vet vi alla. Men frågan är då: hur sparar en användarfokuserad cybersäkerhetsplattform tid? Det kan du läsa i denna blogg. 

En organisation kan inte känna sig riktigt trygg med att deras data är skyddade förrän de har tagit hänsyn till den största orsaken till dataläckor: Den mänskliga faktorn. Som tur är finns det cybersäkerhetslösningar som kan hjälpa dig med detta. De gör det genom att sätta slutanvändaren i fokus. På detta sätt är inte din mest värdefulla information bara skyddad. Dessa lösningar gör det dessutom enkelt för alla involverade att följa de nödvändiga åtgärderna.

Användarcenterad säkerhet skapar ett bekymmersfritt arbetslivEn användarvänlig lösning för cybersäkerhet skapar en bekymmersfri arbetsmiljö för slutanvändarna som dessutom sparar dem tid.

 

Cybersäkerhet med användaren i fokus är effektivare 

Användarfokuserad datasäkerhet tar hänsyn till att personen bakom skärmen är den svagaste länken när det kommer till cybersäkerhet. Detta kan göras på flera sätt. För det första kan säkerheten automatiseras genom att rätt skydd tillämpas bakom kulisserna – utan att användaren märker av något alls. Detta är ett effektivt sätt att skydda data på eftersom det är helt sömlöst för användarna! 

Det andra alternativet är att involvera och informera dina användare om cybersäkerhet. Detta utesluter inte att säkerheten tillämpas automatiskt. Det ser helt enkelt bara till att användaren samtidigt får veta varför och vilken typ av säkerhet som tillämpas. Det betyder att alla inom din organisation blir mer medvetna om när ytterligare skydd krävs. Vilket i sin tur gör att dina användare är mycket mer uppmärksamma på eventuella dataläckor, externa faror och deras egen roll i dessa typer av incidenter.  

Användarvänliga verktyg hjälper dig att lösa svåra uppgifterMed rätt resurser kan du göra det enkelt för dina anställda att utföra svåra uppgifter. I detta fall är övergångsstället ett verktyg som gör det enkelt att korsa en tungt traffikerad väg. 


Med användarfokuserad cybersäkerhet gör du det så enkelt som möjligt för dina kollegor att skicka e-post snabbt och säkert. Men detta tillvägagångssätt är inte bara smidigt för slutanvändarna; det gynnar även IT-avdelningen, din CISO och ledningen. Samtidigt som användarcentrerad datasäkerhet är det bästa sättet att skydda din organisation på, ger den också en fördel som gör många arbetsgivare, chefer och teamledare glada: den sparar tid, för alla!

 

Användarfokuserad cybersäkerhet sparar tid för alla

Är en cybersäkerhetslösning som sparar tid möjligt? Ja, om du väljer en data- och cybersäkerhetslösning som fokuserar på personen bakom skärmen. Från din CISO, som kan vara säker på att alla följer sekretessreglerna i GDPR och andra viktiga lagar. För att inte tala om att hen slipper spendera tid på när saker och ting går snett och en incident måste hanteras.


Dessutom sparar det detta tillvägagångssätt också en stor mängd tid för din IT-avdelning. Med ett användarvänligt verktyg behöver de inte längre leka helpdesk. I stället kan de fokusera på sitt egentliga arbete och slippa släcka onödiga bränder. Tid som kan användas för att skydda organisationen från andra yttre faktorer.  

Spara tid för ditt IT-teamDin IT-avdelning behöver inte agera helpdesk vilket sparar dem tid för andra saker. Vilka saker det är... är upp till dem!

Sist men inte minst kan slutanvändarna också få mer gjort på samma tid. För det första behöver de inte oroa sig för vilken typ av säkerhet som behövs för vilken information. För att inte tala om att de slipper krånglig teknik som är svår att både förstå och använda. I en idealisk situation tillämpas rätt säkerhet med ett knapptryck och användaren får en (visuell) bekräftelse på detta. Denna bekräftelse ger sinnesro, och den automatiska säkerheten sparar tid.

 

Fler fördelar med en strategi som fokuserar på personen bakom skärmen 

Förutom att skydda dina data, ökar denna strategi också medvetenheten om cyberfrågor. Fördelen med detta är att alla blir mer lyhörda och håller sig vaksamma på potentiella risker. Anställda utbildas alltså automatiskt i att känna igen och undvika potentiella cyberhot. De är mer benägna att känna igen phishingmejl och misstänkta webbplatser eller länkar.

Dessutom blir det mer troligt att de slår larm om misstänkta situationer. Detta leder i sin tur i till att cyberincidenter minskar. Även detta sparar såklart tid för din organisation eftersom det helt enkelt inte finns några incidenter att hantera. 

 

Smartlockrs användarcentrerade strategi

På Smartlockr vet vi hur viktig användaren är när det gäller cybersäkerhet. Det är därför vi har utvecklat vår unika, användarfokuserade plattform. Vill du veta mer om hur vår användarvänliga e-post- och datasäkerhetslösning skyddar din organisation och sparar tid för nästan alla avdelningar? Begär en konsultation så kommer en av våra rådgivare att gå igenom din nuvarande strategi och visa dig var du missar möjligheter

Få en gratis konsultation

Similar posts