Feature Friday: Hur enkelt Smartlockr är att använda för mottagaren


Feature Friday: Hur enkelt Smartlockr är att använda för mottagaren

I denna serie kommer vi att belysa en av våra features varje fredag. Vår Intelligenta Dataskyddsplattform (Intelligent Data Protection Platform) består av kraftfulla funktioner som försäkrar att ni kan kommunicera på ett användarvänligt och säkert sätt. Med dessa blogginlägg kommer vi att visa hur dessa features fungerar. Enkelt förklarat, kortfattat och till poängen!

Hur enkelt Smartlockr är för avsändaren är du väl medveten om vid detta laget. Men vår produkt är också användarvänlig för mottagaren. Dagens blogginlägg kommer att visa hur det ser ut och fungerar för just mottagaren.

En användarvänlig produkt både för avsändaren och mottagaren

För en avsändare finns det fyra sätt att skicka ett meddelande. Detta betyder att du som mottagare har fyra olika sätt att motta och öppna filer. Här kommer vi förklara kortfattat hur det fungerar;

 • En publik fil
  När du har mottagit en publik fil kommer du att få ett e-postmeddelande från avsändaren (precis som du är van vid på din vanliga e-post). Du kommer då att hitta en länk i detta meddelande. Om du klickar på denna länk kommer du att bli omdirigerad till en Smartlockrportal. Den skickade filen kan finnas i portalen. Namnet säker allt: detta är en ”publik fil”, så ingen ytterligare säkerhetsåtgärd har applicerats;

 • En säkrad fil
  En säkrad fil kan skickas med en- eller två-faktorsautentisering
  • I fallet med en-faktorsautentisering kommer du att få två e-postmeddelanden från Smartlockr. Det första meddelandet innehåller meddelandet från avsändaren, med en notis från Smartlockr som talar om att ett ytterligare meddelande med filerna är på väg. I det andra meddelandet kommer du att finna ett lösenord och en länk; efter att ha klickat på länken, skriv in lösenordet och så får du tillgång till filerna.

 • Ett säkrat meddelande
  Med ett säkrat meddelande är både meddelandet och filerna som skickas skyddade. Utöver en-faktorsautentisering som förklaras ovan, finns nu allternativet med två-faktorsautentisering.
  • Med två-faktorsautentisering måste du som mottagare bekräfta dig själv via e-post och telefonnummer. Detta görs genom SMS: avsändaren skriver in ditt telefonnummer och därefter får du ett SMS. I detta SMS kommer du att finna en kod, denna koden ger dig tillgång till den säkrade portalen där du enkelt kan ladda ner filerna.

 • En uppladdningsförfrågan
  Har du mottagit en uppladdningsförfrågan? Då kan du enkelt skicka filer på ett säkert sätt. Via en länk i e-postmeddelandet med förfrågan blir du omdirigerad till en miljö där du kan ladda upp filerna.

  Vad är det enklaste med detta? Jo, mottagaren har redan indikerat vad det är för filer som önskas, så du kommer omedelbart kunna skicka de korrekta filerna. Detta sparar både tid och krångel!

Möjliggör säker kommunikation för din organisation. Upptäck hur SmartLockr kan hjälpa er. Boka en demo nu!

Similar posts