Digitalisering i sjukvården: hemligheter varje IT-team bör känna till


Digitalisering i sjukvården: hemligheter varje IT-team bör känna till

Som IT-specialist inom hälsovården har du säkert märkt att gränsen mellan fysiska och digitala tjänster långsamt suddas ut. Teknologier såsom maskininlärning och artificiell intelligens gör så att processen blir snabbare och enklare.

Således kan hälsovårdspersonal kommunicera mer effektivt med varandra såväl som med patienterna. Som resultat har hjälp på distans förbättrats, det har blivit enklare att komma åt patientjournaler av behörig personal, och kommunikationslinjerna har blivit bättre – eftersom vi numera är mer sammankopplade via e-post och mobiler.

Men digitaliseringen har även sina negativa sidor. Förändringar av processer innebär säkerhetsrisker som du står inför varje dag..

 

IT-utmaningar vid digitalisering inom hälsovårde

Låt oss ta en titt på några utmaningar inom hälsovården:

Dataintrång, ökad risk för cyber- och integritetshot

År 2020 visade det sig att hälsovården var en av sektorerna med flest rapporterade fall av dataläckor. Mänskliga misstag är den huvudsakliga boven: delades information med fel person.

Men det är inte längre den enda risken. Även om mängden dataläckor ökade år 2020 ses även en ökning inom cyberbrott. Medicinska uppgifter är populära att komma över, och som resultat utsätts hälsovårdsorganisationer ofta för så kallad phishing. Kriminella riktar specifikt in sig på denna typ av data i syfte att utföra identitetsstölder, vilket sätter patienternas integritet i fara.

Förvaring av stora mängder data (så kallad Big Data)

Fler och fler stora filer delas. Tänk 2D- och 3D-bilder och, som exempel, behandlingen av uppgifter från medicinsk utrustning.

Att hålla takten med den höga hastighet som data skickas i är svårt. Dessutom finns begränsade resurser inom hälsovården, vilket innebär att användningen av lättillgängliga och säkra databaser ofta inte ligger inom budgeten.

Applikationshantering

En tredje stor utmaning är hanteringen av IT-infrastruktur. Korrekt kunskap om system, tillgång till enkla system som alla inom organisationen kan arbeta med, så väl som system som är enkla att integrera (som till exempel EPF-system inom arbetsprocessen) håller kontinuerligt IT-avdelningar sysselsatta.

Hur implementeras dessa system inom organisationen? Hur enkelt är det att arbeta med systemen? Hur mycket extra arbete innebär det för dig och personalen för att allt ska fortgå på ett smidigt sätt?

 

Dessa är bara några av de utmaningar du står inför. Det är tydligt att digitalisering innebär risker och utmaningar. Detta betyder dock inte att allt har blivit mer komplicerat. Du kan göra det enkelt för dig själv. Här kommer 7 hemligheter som hjälper dig och din personal att arbeta mer effektivt.

 

7 hemligheter som gör ditt liv som IT-specialist enklare

 

 • Användarvänlighet inom mjukvara är nyckeln till framgång

  Ju mer komplext ett system är, desto fler frågor kommer du troligen att få från kollegorna. Öka användarvänligheten inom arbetsprocesser för att minska din arbetsbörda.

  novadic-logo1-black-outline-2
Stefan Gensen, IT-chef på Novadic Kentron: “Jag hör så lite om Smartlockr att jag vet att det fungerar som det ska. Man skulle kunna säga att ’det används inte’, men det är inte sant. Vi håller ett öga på användningen och lösningen har utnyttjats från dag ett. Och gissa vad? Våra anställda kan hantera programmet själva, även de som saknar teknisk kunskap.”
 • Integrerat medvetande minskar risken för mänskliga fel

  Olyckor sker innan du vet ordet av. Så varför inte hjälpa varandra att minimera risken för misstag? Färre misstag på arbetsplatsen innebär mindre arbete för dig och din personal. Genom att öka medvetandet kan alla inom organisationen bättre hantera utbytet av data och användningen av olika system. På sikt sker misstag inte heller lika snabbt.

 • Behåll kontrollen över skickade uppgifter, blockera om det behövs

  Detta går hand i hand med föregående punkt. Tänk dig att någon inom organisationen har gjort ett misstag genom att skicka medicinska uppgifter från fel patient. Möjligheten att blockera ett skickat mejl säkrar att du behåller kontrollen över uppgifterna. En administratörsportal ger ofta dig som IT-specialist rättigheten att göra detta. Det är inte bara för att bevaka aktiviteter, utan även för att ingripa vid behov..

 • Krypterad dataförvaring skyddar dina uppgifter när de inte används

  Det kan tyckas uppenbart, men att veta att dina uppgifter är i tryggt förvar är en lättnad. Särskilt när det gäller stora mängder data. Tänk på datacentra där du kan lagra data både enkelt och i krypterad form. Du behöver då inte längre oroa dig för om data är utsatt när den inte används.

 • Utbildningskurser i säkerhet gör alla anställda till en stark länk i din IT-strategi

  Många processer behöver du inte utföra själv. Faktum är att det ofta är bättre att involvera alla inom organisationen. Detta gäller framför allt datasäkerhet. Med utbildningskurser inom ämnet blir alla medvetna om policyn och vet vad de behöver göra, och deras inblandning innebär även att du får ökat stöd för din strategi.

 • Integrera säker kommunikation med Outlook i webbläsare, Gmail och mobiltelefoner

  Hälsovårdspersonal har extremt mycket att göra. Just därför kan kommunikation ske alla tider på dygnet, ofta via mejl. Genom att enkelt integrera system/miljöer såsom Outlook, Gmail och mobiltelefoner kan alla fortsätta att arbeta som vanligt, fast på ett säkrare sätt. Om du måste använda separata appar för detta kan det komma på bekostnad av arbetsprocessen. Du vill göra det så enkelt som möjligt för alla.

 • Förebyggande av dataförlust hjälper dig att öka säkerhetsstandarder. Var medveten om vad som lämnar organisationen, vem som skickar uppgifterna, och vem de skickar dem till

  Kunskap är makt. Det är alltid värdefullt att veta vilka uppgifter som lämnar organisationen. Men inte bara det: du måste även ha en tydlig överblick. Endast då kommer du att kunna leva upp till din strategi.

 

Hur väljer man rätt lösning för säker e-post?

Similar posts