Integrera säker e-post i dina befintliga system

SmartLockr är en enkel, användarvänlig lösning för säker e-post. Integrera den med dina system och gör datasäkerhet till en del av din verksamhet.

API

Vad är ett API?

API står för Application Programming Interface. Det är en uppsättning definitioner och koder som säkerställer att olika (mjukvaru)system, även kallade gränssnitt, kan kommunicera med varandra. Och kanske ännu viktigare: de utbyter information.

Vi stöter alla på API:er varje dag. Har du till exempel någonsin tänkt på att du kan handla online via sociala medier, tack vare integrationen med webbutiker? Eller att du kan se väderprognosen på en nyhetswebbplats? Dessa förbindelser upprättas genom API:er.

Systemen byggs så att de i princip kan kommunicera med varandra. Därför fungerar API:et här som en mellanhand. Båda systemen behöver därför inte uppfinna hjulet på nytt: det räcker med en koppling för att utnyttja båda funktionerna.

Vi använder API:er oftare än vi tror. Varje dag till och med. De gör vårt liv enklare och arbetsprocesserna effektivare.

Det finns olika typer av API:er för (webb)program, programbibliotek och operativsystem. De består alla av en kod och kan användas för olika ändamål:

För integreringen av navigationssystem i sociala medier. Detta kan tillhandahålla platser.

För att integrera och visa data från en väderstation på en hemsida för nyheter.

För ett stavningsverktyg som kan kontrollera innehållet på en webbplats. På så sätt behöver de som skapar webbplatserna inte längre bygga en sådan applikation själv.

För en länk till en adressbok som du kan använda för att skicka säker e-post.

Hur fungerar ett API?

API:et säkerställer att system som inte talar samma språk kan kommunicera med varandra.

En enkel jämförelse: När två personer (gränssnitt) talar olika språk kan en tolk (API) erbjuda en lösning.
Personerna behöver inte ha kunskaper om varandra (kunskap om det andra språket), eftersom tolken ser till att båda parter förstår varandra. Tolken tar emot och bearbetar informationen så att båda personerna kan kommunicera och utbyta uppgifter med varandra.


API:et gör i princip samma sak. Det tillhandahåller en kod genom vilken system kan kopplas samman. Utvecklarna av båda programmen behöver alltså inte veta hur det andra programmet fungerar. Vad som händer i det här fallet är att den information som saknas i det ena systemet kan hittas i det andra systemet: genom API:et.

API_02

Fördelarna med SmartLockrs API

Det finns många fördelar med att använda ett API, men vilka dessa är beror på vilken typ av integration det handlar om. Nedan tittar vi på integrationer mellan SmartLockr och olika system, som ERP- och CRM-system:

Systemen arbetar effektivt tillsammans, varvid båda systemen kan tolka data. Detta säkerställer att datan alltid är uppdaterade.

Nya affärsmodeller och samarbeten etableras snabbare.

Det sparar mycket tid och pengar att införa en säker e-postlösning. Utvecklare behöver inte börja om från början när de skriver kod: Detta förbättrar de interna processerna och ökar effektiviteten i arbetet

saker epost smartlockr

Vilka funktioner får du med SmartLockrs API?

Med SmartLockr integrerar du enkelt säker e-post. Detta är fördelarna:

Skapa portaler med offentliga filer/säkra filer och säkra meddelanden med/utan filer.

Ta emot externa filer säkert och enkelt genom att skapa uppladdningsförfrågningar.

Lägg till ett meddelande i en portal.

Bifoga en fil till ett meddelande.

Hämta meddelanden i en portal.

Hämta filer i ett meddelande.

Framgångsrika API-integrationer med SmartLockr

khonraad-logo2

Khonraad är en kedjearkitektur som används av mer än 99 % av kommunerna i Nederländerna. Förutom den kommunikation som sker inom denna kedja, använder kommunerna främst e-post för att kommunicera med personer utanför kedjan.

Dessa kommunikationsflöden måste också upprättas på ett säkert sätt. Den säkra e-postlösningen från SmartLockr som integreras med Khonraad erbjuder lösningen. Det innebär att kommunerna kommer att kommunicera säkert både inom kedjan och utanför kedjan med hjälp av API:et.

WRANGU-logo-green_outline

Med fokus på integrerad risk-, säkerhets- och integritetshantering har Wrangu en lösning för att hålla din information säkrad. Det ger dig insikt i säkerhetsrisker så att du vet hur du kan förutse dem. Vår plattform ger substans åt detta genom den säkra kommunikation den erbjuder.
 

workspace365-logo

Med Workspace 365 kan organisationer hitta applikationer, information, intranät och dokumentlagring i en digital arbetsyta. Integrationen med SmartLockr säkerställer att kommunikation nu också kan ske på ett säkert sätt från denna arbetsplats. Funktionerna för säker e-post finns därför i denna digitala arbetsplats. Detta betyder att oavsett om du arbetar hemifrån eller på kontoret, är säker e-post också en del av detta.

 

"Vi var glada över att samarbeta med SmartLockr eftersom de ser till att organisationer följer lagar och regler och att anställda också automatiskt skickar e-post och delar dokument på ett säkrare sätt utan att bli störda."
- Erik Nicolai, vd och grundare av Workspace 365.

Att integrera med ett API är mer än bara säker e-posthantering

Det är enkelt, snabbt och stör inte dina arbetsprocesser. Skicka säker e-post var som helst, på vilken enhet som helst.

veilig mailen smartlockr