Wat zijn persoonsgegevens?


Wat zijn persoonsgegevens?

Verschillende regelgevingen rondom veilige communicatie benadrukken het veilig verwerken van persoonsgegevens. Zo moeten organisaties volgens de AVG de juiste organisatorische maatregelen nemen om gegevens veilig te kunnen uitwisselen. Daarnaast geeft NTA 7516 een kader voor veilige communicatie - en dus veilige verwerking van deze gegevens- voor organisaties in de zorg en voor gemeenten. Maar is het duidelijk wat deze persoonsgegevens precies zijn en onder welke regelgevingen deze vallen?

Ervaar hoe het is om veilig te communcieren met SmartLockr

 

Persoonsgegevens: herleidbaar en identificeerbaar


Makkelijk gezegd zijn persoonsgegevens, gegevens die worden verbonden aan een persoon. De Autoriteit Persoonsgegevens beschrijft het als volgt:

"persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (volledige uitleg vindt u hier).

 

Misschien roept deze definitie nog vragen op; dat kunnen wij ons heel goed voorstellen. Daarom nemen wij het begrip persoonsgegevens nog even onder de loep.

Zoals gezegd, zeggen persoonsgegevens iets over een persoon. De meest bekende gegevens zijn:

  • NAW-gegevens, oftewel naam, adres en woonplaats. Dit zijn de basis gegevens die voor elk persoon uniek zijn. Dit geldt ook voor telefoonnummers en postcodes met huisnummers. Deze zijn natuurlijk niet helemaal af te schermen, maar vallen wel onder persoonsgegevens.

  • Burgerservicenummer (BSN) Dit is een uniek nummer dat iedereen krijgt toegekend na inschrijving in de Basisregistratie Personen (BR). Het nummer is bedoeld voor contact tussen burgers en de overheid en voor overheden onderling: als dit nummer in verkeerde handen valt, kan hiermee gefraudeerd worden en is identiteitsfraude een naar gevolg.

  • Creditcardnummers en overige bankgegevens zijn ook gegevens die kunnen worden herleid naar een persoon en zijn ook heel privacygevoelig.Deze punten zullen voor veel mensen duidelijk zijn. Deze worden onder de geldende regelgevingen door de meeste organisaties goed beschermd. Maar sinds de komst van de AVG is het aantal gemelde datalekken gestegen, waarbij verschillende soorten gegevens op straat zijn komen te liggen. Iets waar niet altijd goed rekening mee wordt gehouden, zijn e-mailadressen. Nog altijd wordt hier onveilig mee omgegaan. Denk aan e-maillijsten van diverse sportclubs, waar e-mailadressen voor iedereen inzichtelijk zijn. Of e-mails die worden verstuurt naar meerdere ontvangers, waarbij alle ontvangers zichtbaar zijn voor iedereen. In 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zélf een datalek moeten melden, toen de BCC-knop werd gebruikt in plaats van de CC-knop. Hierdoor werden de e-mailadressen van alle ontvangers  bekendgemaakt en wordt er dan ook gesproken van een datalek.

Lees meer over de AVG boetes

 

Persoonsgegevens op de juiste manier beschermen


Dagelijks worden er veel persoonsgegevens uitgewisseld. Voor de veilige uitwisseling, waarbij wordt voldaan aan de AVG, is het belangrijk dat er met slimme systemen wordt gewerkt.

SmartLockr heeft verbeterde functionaliteiten die helpen om deze gegevens te beschermen. Voor verzending van een e-mailbericht wordt er namelijk nog gekeken of het ingevoerde e-mailadres de juiste is. Daarnaast heeft de toepassing van Machine Learning het mogelijk gemaakt om privacy gevoelige informatie - en daarmee ook persoonsgegevens - te herkennen. Het systeem zal een melding geven als deze content wordt herkend. Op deze manier word je altijd scherp gehouden wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt in e-mailberichten.

houd datalekken buiten de deur

Similar posts