Veilig mailen onder de Wvggz

Met de Wvggz is er voor gemeentes een wet die toeziet op veilige communicatie - wat je als gemeente hierover moet weten, lees je hier.

Wat is de Wvggz?

De Wvggz staat voor Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en is op 1 januari 2020 van kracht gegaan. Met deze wet worden de rechten van psychiatrische patiënten, die te maken hebben met verplichte zorg, beschermd. Het gaat daarbij om het aanbieden van zorg op maat zolang dat nodig is.

Met de Wvggz komen er voorwaarden voor zorg en eventuele opnames bij psychiatrische problemen. Een belangrijk onderdeel hierbij, is dat naasten mogen meebeslissen over de invulling van de zorg. Stel, een persoon maakt zich veel zorgen over een familielid, dan kan deze persoon bij instanties aan de bel trekken om de situatie bespreekbaar te maken. In dit geval zullen er medische gegevens worden uitgewisseld. Deze gevoelige informatie brengt een veiligheidsrisico met zich mee.

Voor wie geldt de Wvggz?

Er zijn drie partijen die te maken krijgen met deze wet:

De patiënt/familie

De Wvggz geeft de betrokkene, samen met de familie, meer inspraak over de invulling van de verplichte zorg.
Zo kunnen zij meepraten over hoe de zorg er uit moet komen te zien.

De gemeente

De gemeente bekijkt hoe een patiënt zo goed mogelijk deel kan blijven nemen van de maatschappij.
Ook kan de burgemeester in een crisissituatie verplichte zorg toestaan (in samenspraak met een onafhankelijke psychiater).

Zorgverleners

Bij de behandeling van een patiënt zijn er verschillende zorgverleners betrokken.
Dit is afhankelijk van waar en hoe de patiënt wordt behandeld en welke afspraken er zijn gemaakt. 

Wat betekent de Wvggz voor de communicatie? 

Met de komst van de Wvggz is er vooral voor gemeentes veel veranderd:

Iedere burger heeft de mogelijkheid om een melding te maken bij de gemeente. Dit betekent dat er vanaf dat moment regelmatig digitaal contact zal plaatsvinden, wat veelal per e-mail is. Om ervoor te zorgen dat dit ook veilig gebeurt, moet er de mogelijkheid zijn om veilig te kunnen e-mailen.

Gemeentes werken daarnaast onder deze wet nauw samen met de GGZ, het OM en de politie. Het is daarom belangrijk dat deze communicatiestromen beveiligd plaatsvinden. Slechts dan kan gevoelige informatie op passende wijze worden uitgewisseld.

Wvggz

Veilig mailen voor gemeentes met Khonraad

Voor gemeentes is het daarom ook de taak deze communicatiestromen op de juiste manier op te vangen. Voor interne communicatie is dit ingeregeld vanuit Khonraad, een ketenstructuur voor communicatie die door ruim 99% van alle gemeentes wordt gebruikt. Binnen dit systeem kunnen professionele organisaties onderling op een veilige manier communiceren.

Nu gemeentes ook met mensen van buiten de keten zullen communiceren, moeten ook die stromen op de juiste manier worden beveiligd. Het gaat er hier om dat veilig mailen mogelijk moet worden gemaakt, passend binnen het systeem van Khonraad.

Een eis voor gemeentes is dan ook dat zij werken met een veilige e-mailoplossing die aan deze standaard voldoet. Daarom is het goed om te werken met een oplossing die ook voldoet aan NTA 7516. Deze norm bevat namelijk de uitgangspunten waar veilige e-mails aan moeten voldoen.

smartlockr testimonial
Als ik kijk naar mijn eigen ervaringen, dan kan ik andere organisaties alleen maar aanraden om Smartlockr te gebruiken. Het is een goede kans om privacy nog beter op de kaart te zetten!
Johan-Laan-parteon

Smartlockr helpt je in je strijd tegen datalekken

Smartlockr is NTA 7516 gecertificeerd. Met onze oplossing ben je er zeker van dat je gemeente zal voldoen aan de eisen van de Wvggz.

SmartLockr helpt je in je strijd tegen datalekken

Veilig blijven mailen binnen de Khonraad structuur?

Dat maken wij mogelijk. Smartlockr is namelijk interoperabel, waardoor je veilig blijft mailen zowel binnen als buiten de keten.

Icon_green banner_H 80 px