Waarom e-mailbeveiliging een goede investering is


Waarom e-mailbeveiliging een goede investering is

E-mail blijft populair en veelgebruikt. Het is laagdrempelig en vrijwel alle informatie kan snel worden gedeeld. Maar, is het ook wel altijd veilig en wordt het veilig gebruikt om datalekken te voorkomen?

Hoe meer we online delen met elkaar, hoe meer we moeten kijken naar de beveiliging van onze data. Want je wil niet dat gevoelige gegevens zomaar op straat belanden. Daarom vind je hier vijf redenen waarom het belangrijk is om te investeren in e-mailbeveiliging:

 

  1. Gegevens naar verkeerde persoon blijft grootste oorzaak datalekken


Het aantal datalekken blijft stijgen. De grootste oorzaak hiervan blijft de menselijke fout. En wat blijkt? Hierbij gaat het vooral om het verzenden van gegevens naar de verkeerde persoon. In maar liefst 66% van alle gevallen is privacygevoelige informatie onbewust verzonden naar iemand voor wie deze informatie niet bedoeld was.

E-mail zonder extra maatregelen speelt hier niet op in, want welke opties zijn er om ervoor te zorgen dat je werknemers minder snel fouten zullen maken? Met de juiste e-mailbeveiliging zal er aandacht worden besteed aan bewustwording: fouten worden nou eenmaal gemaakt door onoplettendheid. Wie bewuster omgaat met de verwerking van gevoelige informatie, zal minder snel fouten te maken. Tegenwoordig zijn er technologieën zoals Machine Learning die ingebouwde bewustwording mogelijk maken. Zo kan de verzender met notificaties worden gewezen op gevoelige informatie.

 

  2. Zelf verkeerd verzonden e-mails kunnen worden teruggetrokken


Een foutje is snel gemaakt, dat weten we allemaal. Maar wat als we die fout kunnen terugtrekken, zodat er geen nare gevolgen zijn?
Als je een e-mail naar een verkeerde persoon verstuurt en daarmee een datalek kan veroorzaken, wil je dit kunnen voorkomen. En dat had gekund, als daar de mogelijkheden voor waren geweest.

De juiste, veilige e-mailoplossing biedt de mogelijkheid om berichten achteraf terug te kunnen trekken. Heb je iets met een verkeerde ontvanger gedeeld of is het verkeerde bestand verzonden? Dan kan je bestanden, ontvangers of zelfs het gehele bericht nog blokkeren. Met standaard e-mail is dit niet mogelijk: verzonden is verzonden.

 

 

  3. E-mail blijft binnen organisaties een zwakke schakel


E-mail blijft een zwakke schakel binnen organisaties. Bedenk je maar eens hoeveel informatie er dagelijks wordt uitgewisseld, zonder dat je daar inzicht in hebt. Niet alleen gaat het hier om informatie die werkgerelateerd is, maar ook de stroom aan phishing e-mails. Wat gebeurt er als door een aanval van buitenaf je berichten en data worden onderschept? Het is makkelijk om deze gegevens te bemachtigen, als jij niet genoeg doet om ze te beschermen.

 

  4. Dataverlies via de e-mail raakt de gehele organisatie


Het verlies van data via e-mail is niet alleen een probleem voor de IT-afdeling. Nee, het wordt een probleem voor de hele organisatie. Naast de nare gevolgen die het heeft voor de organisatie, zoals boetes en reputatieschade, zijn er ook consequenties voor de betrokkenen. Denk hierbij aan de werknemer die op de link in een eventuele phishing e-mail klinkt.

 

  5. Standaard e-mail mist de functionaliteiten die e-mail veilig maken


E-mail zonder de juiste beveiliging, is alsof je de data klaarlegt voor hackers. Hoe makkelijker wij het maken voor cybercriminelen, des te groter de kans dat de data ook echt wordt bemachtigd. Maar, wat is er dan precies nodig om wél veilig te kunnen e-mailen?
 
Naast bewustwording moet je gebruik maken van de juiste functionaliteiten. Dit betekent dat je berichten zowel vóór, tijdens, als ná verzending beschermd blijven. In de ideale situatie betekent dit dat je als verzender minstens gebruik moet kunnen maken van:

  • End-to-end encryptie, waarmee je bericht van begin tot het eind versleuteld wordt verzonden. Alleen de geauthentiseerde ontvanger heeft toegang tot het bericht.
  • Twee-factor authenticatie, waarmee het verlenen van toegang moeilijker wordt gemaakt.

 

 

Meer weten?


veilig mailen

Similar posts