UPDATE - NTA 7516 meeting: Digitale toetsing certificering via NEN


UPDATE - NTA 7516 meeting: Digitale toetsing certificering via NEN

Op woensdag 25 februari 2020 vond er vanuit het Ministerie van VWS wederom een bijeenkomst plaats over de laatste ontwikkelingen rondom de NTA 7516. Samen met de NEN en betrokken leveranciers schoven onze CTO Bert Sinnema en Product Owner Robbert Elshout daarbij aan tafel om de gang van zaken te bespreken.

 

NTA 7516 komt eraan


De voorbereidingen voor de leveranciers waren nog steeds in volle gang. De datum van 14 mei 2020, de deadline waarop zowel organisaties als leveranciers compliant moeten zijn, komt steeds dichterbij. En dat betekent dat er nog slechts enkele maanden te gaan zijn. Maar, hoe staan we er op dit moment voor en wat kunnen we verwachten?

“Het was een goed overleg voorgezeten door het Ministerie van VWS”,  zegt Robbert.

 

De inbreng vanuit de NEN en de leveranciers waren waardevol. Tijdens dit overleg zijn er een aantal zaken besproken, waardoor het voor iedere organisatie – zowel de leveranciers als organisaties – duidelijker is welke punten nog extra aandacht krijgen. Hierbij een korte samenvatting:

  • Interoperabiliteit is een sterke eis vanuit de NTA 7516. Hierbij gaat het erom dat zorginstellingen en gemeentes onderling gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren, ongeacht de gekozen leverancier. Hier moeten dus de juiste maatregelen en stappen voor worden ondernomen, om ervoor te zorgen dat dit ook uiteindelijk gaat gebeuren. Het zijn straks de medewerkers die gebruik zullen maken van de oplossing en daarvoor wil je dat gebruiksvriendelijkheid en veiligheid mogelijk worden gemaakt. Tijdens de bijeenkomst is dan ook besproken hoe dit veilig kan worden ingeregeld;

  • Aanscherping van de technische standaarden. Deze standaarden zijn eerder al vastgelegd, maar lieten nog ruimte voor aanscherping. In samenspraak zijn deze standaarden op een aantal punten besproken en aangescherpt. Hierdoor is het nog duidelijker wat er van  zorgorganisaties en gemeentes wordt verwacht;

  • Technologische ontwikkelingen vragen ook om te kijken naar de toekomst. Dit onderdeel is dan ook uitgebreid besproken, want hoe kan een technologie als blockchain bijvoorbeeld worden toegepast om veiligheid en transparantie te bieden?”, aldus Robbert.

 

New call to action

 

 

Binnen Smartlockr wordt er al gebruik gemaakt van technologieën zoals Machine Learning en AI, om het platform slimmer en veiliger te maken. De besproken punten geven dan ook goede handvaten voor Smartlockr om als innovatief platform vooruit te kijken en te anticiperen op de behoeften vanuit de markt.


 Alles wat je moet weten over NTA 7516 hier

 

 

NTA 7516-status Smartlockr


Smartlockr is één van de leveranciers die de intentieverklaring voor “Veilige e-mail in de zorg” heeft getekend. Met het ondertekenen heeft Smartlockr dan ook de missie om tijdig te voldoen aan deze norm. Voldoen betekent in dit geval een oplossing te hebben voor de eisen die de NTA 7516 stelt aan leveranciers.

Onlangs is er aan alle leveranciers gevraagd een self-assessment in te vullen, om aan te geven of er met de huidige stand van zaken kan worden voldaan aan de norm. Als dit op bepaalde punten niet mogelijk is, dan moet er worden aangegeven op welke termijn dit wel realiseerbaar is.

Op dit moment is Smartlockr de enige leverancier die heeft aangegeven aan alle punten te kunnen voldoen. Dit betekent dat de dienst met de huidige situatie klaar is voor de audit die in april/mei zal plaatsvinden. Dit is goed om te weten, omdat je als organisatie nog slechts een aantal maanden te gaan heeft en het kiezen van een leverancier niet langer uit te stellen is.

Voor een overzicht van de overige leveranciers kan je hier terecht.

 

Meer weten?


Mocht je nog vragen hebben over de status of de uitgangspunten van de NTA 7516, dan kun je ons altijd bereiken via sales@smartlockr.eu of +31(0)20 244 03 50.

veilig mailen en veilig grote bestanden delen

Similar posts