Smartlockr werkt naar veilige e-mail toe conform NTA 7516


Smartlockr werkt naar veilige e-mail toe conform NTA 7516

Amsterdam

Smartlockr is één van de softwareleveranciers die de intentieverklaring voor "Veilige e-mail in de zorg" heeft getekend. Hiermee bindt Smartlockr zich aan NTA 7516, de norm die is ontwikkeld door de NEN met als doel zorgorganisaties en gemeentes richtlijnen te geven voor veilige communicatie. Volgend jaar dienen organisaties conform deze norm te werken en moeten leveranciers ook compliant zijn aan deze norm. Smartlockr geeft aan voor die datum volledig te voldoen aan NTA 7516.

Wat is NTA 7516? How werkt het? Wat moet ik als organisatie doen om aan NTA 7516 te voldoen? Lees alles wat je moet weten over NTA 7516 

 

Veilige communicatie mogelijk voor zowel verzender als ontvanger

 

Smartlockr begrijpt dat veilige communicatie voor iedere organisatie mogelijk moet zijn. De plug-and-play oplossing is daarom een veilige en gebruiksvriendelijke manier om gevoelige gezondheidsinformatie uit te wisselen.

Niet alleen vergroot het de bewustwording onder de verzender van een e-mail, maar het integreert ook makkelijk met verschillende autonome en heterogene systemen. Het communiceren met diverse systemen, ook wel interoperabiliteit, is een belangrijke voorwaarde voor NTA 7516. Veilige communicatie mag namelijk niet afhangen van de communicatie tussen verschillende systemen.

Als leverancier moet het technisch mogelijk worden gemaakt dat samenwerkingen met andere systemen niet ten koste gaan van de veiligheid.

 

New call to action

 

 

Juiste verwerking van gezondheidsinformatie prioriteit

 

Voldoen aan NTA 7516 gaat niet over één dag ijs. Zoals de norm zelf beschrijft:

"Veilig communiceren is een complexe kwestie en ook NTA 7516 is geen ‘lichte kost'. "

Het is momenteel voor geen enkele leverancier mogelijk om volledig te voldoen aan deze nieuwe norm. Dit mag dan ook niet worden geclaimd, totdat hier een certificaat voor is behaald. Het traject om tot deze certificering te komen wordt binnenkort gestart. De verwachting is dan ook dat certificering vanaf begin 2020 mogelijk is.

 

Met het tekenen van de intentieverklaring is Smartlockr nauw betrokken geweest bij de invulling en totstandkoming van NTA 7516. Smartlockr wil organisaties helpen met veilig mailen. Wij kunnen dan ook met trots zeggen dat wij de afgelopen maanden hard hebben gewerkt om in te kunnen spelen op de diverse eisen die de norm stelt. De verwachting is dat wij tegen het einde van 2019 alle boxen op de NTA 7516 checklist kunnen afvinken. Wij zullen dan ook meteen certificering aanvragen.

 

Smartlockr geeft prioriteit aan de juiste verwerking van gezondheidsinformatie en is daarom ook een heel eind op weg om op tijd aan NTA 7516 te voldoen.

veilig mailen en veilig grote bestanden delen

Similar posts