Smartlockr tekent intentieverklaring Veilige Mail in de zorg


Smartlockr tekent intentieverklaring Veilige Mail in de zorg

Het uitwisselen van persoonlijke gezondheidsgegevens wordt in de zorg vooral per e-mail gedaan. Het gaat hier om privacygevoelige informatie: het uitwisselen moet daarom op een veilige en makkelijke manier gebeuren.  Op dit moment voldoen de huidige normen voor mailen in de zorg niet aan de AVG, waardoor het verzenden en  ontvangen van e-mails in de zorg nog niet altijd veilig gebeurt. Het gevolg is dat patiëntgegevens niet voldoende worden beschermd. En dat maakt de kans op het lekken van deze privacygevoelige gegevens erg groot.

 

Veilige Mail in de zorg

 

Vanuit het informatieberaad Zorg is op 10 oktober jl. het project "Veilige Mail" gestart. Hiervoor was het namelijk nog  niet duidelijk wanneer een e-mail veilig genoeg was. Daarnaast waren veel oplossingen niet makkelijk in gebruik,  waardoor het mailverkeer tussen patiënt en zorgverlener vaak werd bemoeilijkt.

Deze intentieverklaring gaat over het veilig kunnen versturen en ontvangen van een bericht met persoonlijke gezondheidsinformatie over en/of aan een of meer patiënten.

Het project gaat over een nieuwe norm, waar e-mailoplossingen aan moeten voldoen. Met deze standaard kunnen patiëntgegevens veilig worden gedeeld, zowel tussen patiënt en de zorgverleners zoals ziekenhuizen, huisartsen apothekers etc, als zorgverleners onderling.

NTA 7516 beschrijft de eisen waaraan e-mails met patiëntgegevens, moeten voldoen om veilig te zijn. 

 

New call to action

 

Smartlockr levert veilige e-mailoplossing in de zorg


Onlangs heeft Smartlockr zich aangesloten bij organisaties die volgens de norm voor veilig mailen in de zorgsector zullen werken. De norm, ontwikkeld door de NEN, zal in het voorjaar van 2019 worden gepubliceerd.

Met het tekenen van de intentieverklaring, bindt het Smartlockr Data Protection Platform zich aan de eisen die de  nieuwe NEN stelt. Zo voldoet het platform aan de standaard die wordt vereist als het gaat om de mate van beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Zowel onder de nieuwe norm als de vereisten van de AVG: veilig mailen in de zorg is met Smartlockr nu de standaard.

veilig mailen in de zorg

Similar posts