10 Redenen waarom dit het moment is om te investeren in cybersecurity


10 Redenen waarom dit het moment is om te investeren in cybersecurity

In de hedendaagse digitale wereld is investeren in cybersecurity niet langer een optie, maar een strategische noodzaak. De toenemende prevalentie van datalekken, ransomware-aanvallen, phishing-pogingen en onbedoeld dataverlies heeft alarmerende niveaus bereikt. Deze kwesties hebben verstrekkende gevolgen, verdergaand dan alleen financiële verliezen, en beïnvloeden het vertrouwen, de reputatie en de klantloyaliteit.

Organisaties erkennen deze risico's steeds meer, met maar liefst 88% van de respondenten van Raden van Bestuur, volgens een Gartner-onderzoek, die cybersecurity identificeren als een aanzienlijk bedrijfsrisico in plaats van louter een technologische zorg.

Nu bedrijven en individuen meer dan ooit op technologie vertrouwen, zijn hier tien overtuigende redenen waarom het moment om te investeren in cybersecurity niet alleen urgent, maar ook strategisch is:


1.    Snel veranderende landschap van cyberdreigingen

De wereld van cybersecurity is dynamisch. Cyberdreigingen worden steeds geavanceerder en diverser. Hackers hanteren nieuwe tactieken, technieken en procedures om systemen binnen te dringen en gevoelige informatie te stelen.

McKinsey zegt “Hackers are using AI, machine learning, and other technologies to launch increasingly sophisticated attacks” in het artikel getiteld Cybersecurity trends: looking over the horizon (2022).

 

2.    Mensen maken fouten

Uit de gegevens van Verizon blijkt dat 74% van de datalekken het menselijke element betrof, waaronder aanvallen via sociale manipulatie, fouten of misbruik. Gartner voorspelt dat tegen 2027 50% van de CISO's mensgerichte ontwerpmethoden zal toepassen in hun cybersecurityprogramma's.

Gezien de onvermijdelijkheid van menselijke fouten in cybersecurity als gevolg van fouten, stress en evoluerende bedreigingen, is investeren in op mensen gerichte beveiliging cruciaal om risico's te beperken en de dieperliggende oorzaken van inbreuken aan te pakken: menselijk gedrag en kwetsbaarheden.

Colleagues-at-work-desk

 

3.    Regels voor gegevensprivacy

Data-beschermingsautoriteiten in heel Europa hebben van januari 2022 tot januari 2023 in totaal 1,64 miljard euro aan boetes opgelegd.

Strikte regels voor gegevensprivacy zoals de AVG, NTA 7516 en CCPA leggen zware boetes op voor datalekken. Voldoen aan deze regels is niet alleen wettelijk verplicht, maar versterkt ook de reputatie en het klantvertrouwen van jw organisatie.

Volgens het "Cost of a Data Breach Report 2023" van IBM hebben organisaties met een hoog niveau van niet-naleving van regelgeving een gemiddelde kostprijs die de gemiddelde kostprijs van een datalek met 12,6% overschrijdt.

 

4.    Bescherming van reputatie en bedrijfscontinuïteit

Een datalek kan de reputatie van je merk schaden, wat leidt tot verlies van klanten en omzet. Investeren in cybersecurity helpt dergelijke incidenten te voorkomen en toont je toewijding om klantinformatie te beschermen. Cisco publiceerde zijn "Data Privacy Benchmark Study 2023" waarin ze ontdekten dat 94% van de organisaties zegt dat klanten niet bij hen zullen kopen als data niet goed beschermd is.

 

5.    AI is een helpende hand

Met de toenemende frequentie van cyberaanvallen wordt het steeds moeilijker om op dreigingen te reageren en potentiële aanvallen te voorspellen. Door AI en Machine Learning in te zetten voor geautomatiseerde dreigingsdetectie kunnen bedrijven effectiever reageren op cyberdreigingen dan met traditionele op software gebaseerde benaderingen.

Het "Cost of a Data Breach Report 2023" van IBM benadrukte het feit dat tijd geld kost als het gaat om het detecteren van inbreuken en dat AI een cruciale rol speelde. Organisaties die AI en automatisering gebruikten, detecteerden en beheersten inbreuken 108 dagen sneller, wat resulteerde in kostenbesparingen en snellere schadebeperking.

Machine-learning-brain

 

6.    Cloudadoptie

Gartner voorspelt dat tegen 2026 75% van de organisaties een digitaal transformatiemodel zal aannemen dat gebaseerd is op de cloud als het fundamentele onderliggende platform. Deze verschuiving maakt investeren in cloudbeveiliging van cruciaal belang, omdat dit nieuwe uitdagingen met zich meebrengt zoals ongeautoriseerde toegang, DDoS-aanvallen en onveilige interfaces.

 

7.    Uitdagingen met schaduw-IT

Volgens Gartner zal tegen 2027 75% van de werknemers technologie verwerven, aanpassen of creëren buiten het zicht van de IT-afdeling, wat de noodzaak benadrukt voor leiders op het gebied van cybersecurity om hun operationele modellen te herzien en werknemers te betrekken bij besluitvorming over technologie.

 

8.    Proliferatie van IoT

Het Internet of Things (IoT) groeit snel en verbindt alles, van slimme apparaten tot industriële machines. Deze apparaten kunnen beveiligingsrisico's opleveren als ze niet adequaat worden beschermd, wat investeringen in cybersecurity rechtvaardigt om je netwerk te beschermen tegen IoT-gerelateerde kwetsbaarheden.

 

9.    De exploderende kosten van cybercrime

Van datalekken tot ransomware-aanvallen, de kosten van cybercrime zijn enorm. Forbes voorspelt dat cybercrime de wereld tegen 2025 jaarlijks 10,5 biljoen dollar zal kosten. De gemiddelde kosten van een datalek in 2023 bedroegen 4,45 miljoen dollar, een stijging van 2,3% ten opzichte van 2022, volgens het "Cost of a Data Breach Report 2023" van IBM.

Investeren in cybersecurity helpt je bedrijf te beschermen tegen deze kostbare dreigingen.

 

10.    Gemoedsrust voor iedereen

Een van de meest onschatbare aspecten van investeren in cybersecurity is wellicht de gemoedsrust die het biedt aan alle belanghebbenden. Voor bedrijfsleiders zorgt het ervoor dat de organisatie goed beschermd is tegen voortdurende cyberdreigingen. Werknemers krijgen vertrouwen in een veilige werkomgeving, wat vertrouwen opbouwt. Klanten, investeerders en partners kunnen erop vertrouwen dat gevoelige informatie veilig blijft in hun interacties met je organisatie. In een digitale tijd waarin vertrouwen van het grootste belang is, beschermt investeringen in cybersecurity niet alleen tegen financiële verliezen en reputatieschade, maar cultiveert het ook een gevoel van veiligheid en vertrouwen, waardoor een gezonder, veerkrachtiger digitaal ecosysteem voor iedereen wordt gecreëerd.

 Samenvattend is investeren in cybersecurity een strategische noodzaak die een breed scala aan overwegingen omvat, van het aanpakken van onmiddellijke kwetsbaarheden tot het voorbereiden op toekomstige onzekerheden. Elk van deze tien redenen benadrukt de urgentie en strategische waarde van het prioriteren van cybersecurity. De kosten van inactiviteit kunnen hoog zijn, met mogelijke financiële verliezen en schade aan de reputatie. Daarom is het nu tijd om actie te ondernemen, om de digitale toekomst van je organisatie veilig te stellen en de belangen van alle belanghebbenden te beschermen.

houd datalekken buiten de deur

Similar posts