NTA 7516 en de Wvggz, beide normen komen eraan!


NTA 7516 en de Wvggz, beide normen komen eraan!

NTA 7516 is de norm die gemeentes en zorgorganisaties al een tijdje bezighoudt. Organisaties moesten per 1 mei 2020 compliant zijn aan deze norm, die richtlijnen geeft aan veilige e-mail in de zorg. Maar wat veel organisaties niet weten, is dat er per 1 januari 2020 een andere wet is geïntroduceerd: de Wvggz. Ook deze wet brengt veranderingen mee voor zowel organisaties in de zorg als voor gemeentes. Wat er precies is veranderd, leggen wij graag uit:

 

Wat is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg?

 

De Wvggz in een notendop:

De Wvggz, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, bewaakt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Er wordt gekeken naar wat er nodig is om verplichte zorg zo kort of lang te laten duren als  nodig is. Om dat te kunnen beoordelen, zijn er verschillende partijen bij betrokken.

image_wvggz-400x250

 

De nieuwe wet geeft de betrokkene en de familie meer inspraak:

  • zij mogen namelijk meebeslissen over de invulling van de zorg.
  • Daarnaast zal er ook meer met de gemeente worden gecommuniceerd, om te kijken wat er nodig is om deel te kunnen blijven maken van het maatschappelijk leven, zoals bijvoorbeeld werk en woning.

Dit zijn slechts een aantal communicatiestromen die voortkomen uit de vernieuwde Wvggz. Momenteel worden deze stromen ondersteund door verschillende informatiesystemen, waarbij veilige communicatie altijd belangrijk zal zijn.

Er worden namelijk veel gevoelige (gezondheids-)gegevens gedeeld van burgers, via deze verschillende communicatiestromen.
Voor gemeentes betekent dit dus een extra wet waar rekening mee moet worden gehouden als het gaat om veilige communicatie.

 

 

Veilig e-mailen als onderdeel van de Wvggz


Gemeentes komen dus meer met burgers in contact te staan. Zij kunnen namelijk meldingen van hen ontvangen als zij zich zorgen maken over iemand, ofwel de betrokkene.

Het uitgangspunt is dat uitwisseling tussen verschillende partijen en de verschillende informatiesystemen, zoveel mogelijk digitaal zal verlopen. E-mail zal hier een groot aandeel in hebben.

 

Maar wat gaat er dan precies veranderen voor gemeentes?


Gemeentes moeten de communicatiestructuren herzien en daar maatregelen voor nemen. Een volledig overzicht hiervan kan je hier vinden.

Hoewel gemeentes wel vrij zijn in het kiezen van een veilige e-mailoplossing, is het belangrijk rekening te houden met het volgende:

  • De e-mailoplossing moet aan voor 1 januari 2020 aan  NTA 7516 voldoen

  • De Wvggz stelt dat er voor veilige e-mail een koppeling mogelijk moet zijn tussen het systeem van de firma Khonraad en een veilig e-mailvoorziening. Het werken met de verschillende systemen wordt interoperabiliteit genoemd en is van groot belang.


Alleen op deze manier kan een e-mailbericht veilig door de Wvggz-keten, zónder dat verzender en ontvanger moeten schakelen naar een ander e-mailsysteem.

New call to action

 

 

Interoperabiliteit en NTA 7516 compliant met Smartlockr


De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari 2020. Als gemeente is het belangrijk om kritisch naar de huidige e-mailoplossing te kijken:

  • Voldoet deze aan de voorwaarden van de wet?
  • Zijn er nog dingen die moeten worden aangescherpt?

 

Smartlockr is één van de leveranciers die NTA 7516 compliant is. 

Ook maakt Smartlockr het mogelijk om te communiceren met andere e-mailoplossingen, waardoor het voor de verzender en ontvanger niet nodig is om dezelfde e-mailoplossing te gebruiken. Beide partijen blijven veilig met elkaar communiceren.

veilig mailen en veilig grote bestanden delen

Similar posts