Veelgestelde vragen

Heb je vragen over SmartLockr? Bekijk dan hier de veelgestelde vragen - hopelijk helpen deze je een eind op weg! Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, dan helpen wij je graag verder.

Integraties en ondersteuningen

Is er een API (Application Programming Interface) beschikbaar?

Ja, SmartLockr maakt gebruik van een API. Voor meer informatie zie hier.

Biedt SmartLockr webservices? REST (JSON) of SOAP-XML?

SmartLockr biedt een JSON interface met de volgende functies: het aanmaken van een kanaal, het aanmaken en uploaden van een bijlage in een bericht en het lezen en verwijderen van voorgenoemde items.

Ondersteunen de webservices authenticatie door middel van het SAML2.0 of OAUTH protocol?

De authenticatie van de API gebeurt door middel van de OIDC client credentials flow.

Kan data gelezen of geladen worden via een webservice m.b.v. parameters?

Ja, dat kan.

Biedt SmartLockr ondersteuning voor webservices for Remote Portlets (WSRP)?

Nee, daar is geen ondersteuning voor.

Kunnen gebruikers geautomatiseerd aangemaakt worden op basis van een webservice?

Dat is afhankelijk van in hoeverre dit nodig is i.c.m. Active Directory Integratie.

Kunnen gebruikers geautomatiseerd gemuteerd worden op basis van een webservice?

Dat is afhankelijk van in hoeverre dit nodig is i.c.m. Active Directory Integratie.

Kan een eventuele organisatiestructuur t.b.v. rapportagedoeleinden geautomatiseerd onderhouden worden via een gegevenskoppeling?

Nee, dat is niet mogelijk.

Is SmartLockr te koppelen met bronsystemen of systemen voor archivering, waarmee berichten (automatisch) kunnen worden verstuurd?

Ja, dit kan op verschillende manieren. SmartLockr slaat verzonden e-mails op in de "verzonden items", dus deze worden op de normale manier gearchiveerd. Daarnaast heeft SmartLockr een SMTP Relay Service, dat het e-mail verkeer kan relayen via de SmartLockr omgeving. Tot slot is er een SmartLockr API.

Is er een integratie met Outlook (desktop), Office 365 en toekomstige versies daarvan voor de duur van de overeenkomst? Zowel voor de bureau werkplekken als de Citrix werkplekken?

Ja, deze integraties worden mogelijk gemaakt. Dit geldt zowel voor de bureau werkplekken als bijvoorbeeld de Citrix werkplekken.

Beschikbaarheid en performance

Is de applicatie stabiel en heeft het een goede werkperformance? Dat wil zeggen, voldoet het aan de indicatieve eis van 99.7% beschikbaarheid, op jaarbasis exclusief gepland onderhoud?

SmartLockr garandeert een minimale beschikbaarheid van 99,95%. Het afgelopen jaar was dit 99,98%.

Is er performancemonitoring in de applicatie aanwezig?

SmartLockr maakt gebruik van Microsoft Application Insights, deze informatie is niet inzichtelijk voor klanten.

Hoe vindt back-up plaats?

De SmartLockr database ondersteunt Point-in-time Restore, door volledige back-ups, differentiële back-ups en back-ups van transactie logboeken te automatiseren. Volledige database back-ups worden wekelijks gemaakt, differentiële back-ups van data bases circa elke 12 uur en back-ups van transactie logboeken over het algemeen elke 5-10 minuten. Dit is gebaseerd op zowel de reken grootte, als de hoeveelheid database activiteit.

Wat zijn de Recovery Point Objective (RPO) en Recovery Time Objective (RTO) tijden?

RTO is 1 uur en RPO is 5 seconden gebaseerd op automatisch herstel van Azure SQL databases: https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/sql-database/sql-database-business-continuity.

Hoe ziet het recovery plan er uit? Bij multi tenant inrichting: Op welke plek/volgorde wordt bij een crash de omgeving van SPZ hersteld?

Recovery gebeurt automatisch door middel van de Business Continuity features van het Microsoft Azure platform: https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/sql-database/sql-database-business-continuity

Beveiliging en privacy

Autorisatie

Eindgebruikers hebben geen directe toegang tot databases. Verloopt de toegang altijd indirect via de applicatie?

Ja.

Kan ik onderdeel zijn van meerdere rollen/groepen, die in meerdere combinaties mogelijk zijn?

Ja, als individu kan je verschillende rollen aannemen en hiertussen combineren. Denk aan rollen als verzender, ontvanger en/of beheerder.

Kan een gebruiker(manager) zelf een vervanger autoriseren?

Ja, dit kan gewoon in Exchange of Office 365.

Kunnen autorisaties afzonderlijk ingesteld worden op functionaliteit en op gegevens/data?

Ja, op functionaliteit gaat dit d.m.v. GPO en het beheerdersportaal. Op gegevens/data gebeurt dit op basis van toegang tot een mailbox en het toevoegen van een persoon aan een portaal.

Is de user-interface aanpasbaar o.b.v. het autorisatieprofiel?

Ja, dat is gedeeltelijk mogelijk.

Voorziet het systeem een overzicht van de autorisatie-instellingen per gebruiker?

Ja, maar het hangt af van hoe dit met GPO is geconfigureerd.

Voorziet het systeem een overzicht van de autorisatie-instellingen per groep/rol?

Ja, maar het hangt af van hoe dit met GPO is geconfigureerd.

Kan het product gebruik maken van de rollen/ groepen zoals deze in de AD zijn toegekend?

Ja, dat is mogelijk.

Kunnen autorisaties gezet worden d.m.v een webservice / gegevenskoppeling met externe gegevens?

Ja, dit kan als alles via Active Directory geconfigureerd wordt.

 

Toegang

Is er sprake van een initieel wachtwoord?

Ondersteunt de applicatie Single Sign On (SSO) voor toegang door de eindgebruiker?

Ja, SmartLockr ondersteunt SSO. Als organisatie kan je zelf bepalen of je hier gebruik van maakt.

Wordt SmartLockr gekoppeld aan de Active Directory om SSO mogelijk te maken (ADFS)?

Ja, SmartLockr heeft namelijk een integratie met ADFS. Hierdoor kan SSO eenvoudig tot stand worden gebracht. Dit verkleint de kans op fouten bij het inloggen en is daarom veilig in gebruik.

Hoe zorgt SmartLockr dat ik “eigenaar” blijf van de informatie in de door mij verzonden e-mail?

Dit is een vraag die wij vaak krijgen. Wij interpreteren de vraag als volgt. Als je vertrouwelijke informatie verstuurt via een beveiligde e-mail dan wil je het vertrouwen hebben dat wij de inhoud van de e-mail niet (kunnen) lezen en met die informatie dingen doen die nadelig voor je kunnen zijn. Dat is begrijpelijk.

Zoals aangegeven in andere antwoorden op deze FAQ-pagina past SmartLockr zogenaamde “zero knowledge end-to-end encryptie” toe en beschikt zij niet over de encryptie sleutel. Dit betekent dat wij bij ons opgeslagen e-mails niet kunnen lezen. Je kunt de opgeslagen e-mail zelf verwijderen via de Beheerdersportaal. Dus je hebt volledige controle en blijft dus “eigenaar” van de bij ons opgeslagen e-mail.

 

Regelgevingen & Compliancy

Ondersteunt de applicatie de twee-factor-authenticatie van de eindgebruiker?

Iedere gebruiker moet zich eenmalig aanmelden door middel van twee-factor-authenticatie. Op het moment dat een ontvanger gezondheidsinformatie ontvangt van je organisatie, moet ook diegene zich eenmalig authentiseren met 2FA.

Biedt het product ondersteuning voor Security Assertion Markup Language (SAML 2.0) t.b.v. SSO?

SmartLockr integreert met (Azure) Active Directory: van hieruit kunnen andere SSO-integraties (Single Sign On) gemaakt worden.

Aan welke beveiligingseisen voldoet SmartLockr en welke certificaten zijn er behaald?

SmartLockr is ISO 27001:2017, NEN 7510-01:2017 en NTA 7516:2019 gecertificeerd.

Gaat SmartLock akkoord met het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst?

Nee. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Zie voor die persoonsgegevens ons Privacy Statement.

Maar hoe zit het dan met de verzonden e-mail die binnen de omgeving van SmartLockr wordt opgeslagen? Voor die opgeslagen e-mail zijn jullie toch een verwerker?

Om verwerker te zijn moeten de gegevens die je verwerkt persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Bij de opslag van verzonden e-mails passen we zogenaamde “zero knowledge end-to-end encryptie” toe. De e-mail is voor ons volledig versleuteld en wij beschikken niet over de encryptie sleutel. Wij hebben daardoor geen toegang tot de e-mail. Omdat wij geen toegang hebben tot de e-mail weten wij niet en kunnen wij niet weten wat in de e-mail staat en die informatie tot de verzender of de ontvanger herleiden. Hierdoor zijn de opgeslagen e-mails bij SmartLockr geen persoonsgegeven.

Als de e-mail voor SmartLockr geen persoonsgegeven zijn, dan zijn wij geen verwerker. Zonder een status van verwerker is een verwerkersovereenkomst niet nodig.

Berichten mogen onderweg niet te onderscheppen zijn. Wat is de passende encryptie conform de GDPR artikel 32?

Alle verbindingen van en naar het SmartLockr platform, worden beveiligd met TLS1.2 verbindingen. Hierbij worden enkele sterke versleutelende algoritmen gebruikt.

Informatie moet sterk versleuteld zijn, zonder toegang voor de leverancier. Wat is de passende encryptie conform de GDPR artikel 32?

SmartLockr heeft geen toegang tot de data, omdat alles zero-knowledge end-to-end versleuteld is.

Wat zijn de "passende technische maatregelen" om gevoelige informatie te beveiligen?

Elke keer als ons systeem gevoelige gegevens detecteert, krijgt de gebruiker een melding of wordt de 2FA verplicht (te bepalen door de beheerder in het beheerdersportaal naar eigen keuze).

Welke oplossing heeft SmartLockr voor het per ongeluk verzenden van een verkeerd bestand?

Dit doen wij door middel van verificatieschermen, codewoorden, Machine Learning en Artificial Intelligence. Elke keer als ons systeem gevoelige gegevens dictateert, krijg je een melding of wordt versleuteling verplicht (in te richten naar je eigen keuze).

Hoe worden medewerkers gestimuleerd om tot een hoge adoptie en draagvlak te komen?

Elke keer als ons systeem gevoelige gegevens detecteert, krijg je een melding of wordt de 2FA verplicht (te bepalen door de beheerder in het beheerdersportaal naar eigen keuze).

Zijn de resultaten van de technische reviews en testen van SmartLockr beschikaar?

Ja, rapportages kunnen op aanvraag gedeeld worden.

Aan welke specifieke eisen van de NTA7615 norm wordt er voldaan? Voor welke eisen is het product gecertificeerd of wanneer wordt het product gecertificeerd?

SmartLockr is NTA 7516 gecertificeerd voor alle 17 uitgangspunten die voor leveranciers gelden. Dit betekent dat je als organisatie zelf nog aan 2 punten moet voldoen, om zo volledig ingedekt te zijn. Hoewel SmartLockr de overige 2 punten niet direct voor je organisatie kan inregelen, kunnen wij wel helpen om ook aan deze punten te kunnen voldoen.

 

Opslag en archivering

Slaat SmartLockr beveiligingsinformatie altijd versleuteld op?

Ja, alles wordt versleuteld verzonden en versleuteld opgeslagen.

Wordt data in rust versleuteld? Hoe ziet het sleutelbeheer eruit, hoe is dit geborgd? Hoe krijg je hier toegang tot?

SmartLockr maakt gebruik van Zero Knowledge End-to-end versleuteling en slaat de sleutel dus niet op. 

Wordt er data loss / leakage precention mechanism toegepast in de oplossing? Zo ja, op welke manier gebeurt dit en hoe kan ik mijn beleid hierop aanpassen?

Ja, dit is door middel van filters in te stellen in de SmartLockr beheerdersomgeving.

Blijft alle data binnen de EU? Zo ja, waar wordt data opgeslagen?

In het Azure Datacenter in Amsterdam, met een back-up in Dublin (Ierland).

Voldoet SmartLockr bij het verstrekken van de operationele gegevens en de archivering ervan, aan de minimaal wettelijke bewaartermijn?

Ja, dit doen wij.

Kunnen gegevens van iemand binnen de applicatie eenvoudig geëxporteerd worden m.b.t. dataportabiliteit?

Ja.

Kunnen gegevens van iemand binnen de applicatie eenvoudig verwijderd worden in het kader van het recht om vergeten te worden?

Ja.

Kunnen alle belangrijke gegevens worden gedownload en in een eigen archief worden opgeslagen?

Ja.

Mobiel

Worden tablet en smartphone ondersteund voor eindgebruikers?

Ja,  je kan SmartLockr gebruiken op elk apparaat.

Biedt de mobiele versie dezelfde functionaliteit voor een eindgebruiker?

Ons doel is om datalekken te voorkomen. Dat betekent dat wij rekening houden met het gebruik van onze dienst op verschillende apparaten. Gebruiksvriendelijkheid vinden wij heel belangrijk. 

Daarom verschillen de functionaliteiten op een mobiel met die van bijvoorbeeld de plug-in, omdat wij rekening houden met het gebruiksgemak. Hiermee kunnen wij de hoge mate van veiligheid garanderen die je gewend bent vanuit de plug-in of de OWA.

Welke gegevens worden op je telefoon opgeslagen?

Er worden geen gegevens opgeslagen.

Biedt SmartLockr online toegang op een mobiel apparaat en is de webversie hiervoor geoptimaliseerd?

Ja, dat is mogelijk.

Biedt SmartLockr een native app?

Ja, SmartLockr heeft een responsive web-app.

Beheer

Voorziet SmartLockr een complete documentatieset met daarin: Configuratie van de applicatiecomponenten / deelsystemen?

Ja, SmartLockr wordt compleet aangeleverd.

Voorziet SmartLockr een complete documentatieset met daarin: Webservices / interface referentie (indien relevant)?

Ja, SmartLockr wordt compleet aangeleverd.

Voorziet SmartLockr een complete documentatieset met daarin het onderdeel: Beheersoperaties (Administrators handleiding)?

Ja, SmartLockr wordt compleet aangeleverd.

Kan het beheer binnen mijn eigen organisatie blijven?

Ja, als organisatie behoud je zelf het beheer.

Is de audittrail in SmartLockr te raadplegen?

Ja, dit kan je doen via het beheerdersportaal.

Is er een error/fout log in SmartLockr?

Alle functies beschikken over try-catch blocks, waarmee elke fout in de applicatie is gelogd. Deze logs kunnen vanuit de applicatie veilig met ons worden gedeeld.

Bij wie kan ik als beheerder terecht voor functionele en technische vragen?

Ons supportteam is iedere werkdag beschikbaar om je vragen te beantwoorden.

Moeten er binnen SmartLockr gebruikers aangemaakt worden?

Gebruikers kunnen worden aangemaakt via een koppeling met Azure AD of ADFS.

Is het mogelijk om autorisaties in te richten op rol-/groepsniveau?

Toegang tot SmartLockr kan op gebruikers- en groepsniveau, bepaalde instellingen ook. Dit kan via de beheeromgeving en GPO-instellingen.

Gebruik

Veilig bestanden delen

Is het mogelijk om op een veilige manier grote bestanden uit te wisselen?

Ja, je kan gebruik maken van veilige uploadverzoeken en veilige uploadportalen.  Daarnaast kan je met SmartLockr een "beveligd bericht" of "beveiligd bestand" versturen.

Wat is de maximale bestandsgrootte van bijlagen?

Met Smartlockr kan je grote bestanden versturen. Het maximum is 5TB per document. De snelheid van het systeem vermindert niet door grote bestanden.

Zijn er beperkingen in het verzenden en ontvangen van bestandstypes (word, excel, csv, PDF, jpeg, etc.?)

Nee, ieder normaal format kan worden gedeeld.

Kan ik bestanden veilig opvragen bij een externe partij, ongeacht de systemen die zij gebruiken?

Met Smartlockr kan je uploadverzoeken verzenden en kan je uploadportalen creeëren. Hiermee kunnen relaties en klanten op een veilige manier bestanden delen met je organisatie. De bestanden komen vervolgens netjes in de door jou gewenste inbox terecht.

Kan ik zien of een bestand is geopend of dat er op een link is geklikt?

Om datalekken te voorkomen, vinden wij het belangrijk dat de communicatie traceerbaar is. Daarom kan de gebruiker zien of de e-mail is geopend en of het bestand is gedownload.

Heb ik inzicht in wat er met mij is gedeeld, door wie en wanneer?

SmartLockr archiveert alle e-mails netjes in de Verzonden items.

Is het mogelijk om meerdere bestanden tegelijk met dezelfde ontvanger te delen, waarbij het bestandsformaat per document kan verschillen?

Ja, je kan meerdere bestanden tegelijkertijd delen met verschillende bestandsformaten.

Is het mogelijk om een bestand met meerdere personen en/of groepen tegelijkertijd te delen, waarbij de ontvangers geen informatie van elkaar kunnen inzien?

SmartLockr versleutelt het volledige bericht, inclusief metadata zoals aan, cc en bcc. Deze informatie is dus voor niemand zichtbaar.

Is het mogelijk om vanuit Outlook veilig te delen, met het zogenaamde "drag and drop"?

Smartlockr integreert eenvoudig met Outlook en dus kan er veilig data worden gedeeld vanuit Outlook.

Kan ik verkeerd verzonden berichten terugtrekken en zien of deze al zijn gelezen?

 

Gebruiksvriendelijkheid

Is SmartLockr makkelijk in gebruik, voor zowel de verzender als de ontvanger?

Veiligheid is één, maar gebruiksvriendelijkheid voor zowel de verzender als de ontvanger is minstens net zo belangrijk. Smartlockr verandert niets aan het werkproces van zowel de verzender als de ontvanger.

Hoe helpt SmartLockr je bewust omgaan met gevoelige informatie, om zo datalekken te voorkomen?

Datalekken voorkom je door bewustwording te creëren bij de gebruiker. Dit doen wij door middel van verificatieschermen, codewoorden, Machine Learning en Artificial Intelligence. Elke keer als ons systeem gevoelige gegevens detecteert, krijg je een melding of wordt de versleuteling verplicht (in te richten naar eigen je eigen keuze).

Is het voor de gebruiker mogelijk om veilige e-mails vanuit outlook te verzenden, te ontvangen en te beantwoorden?

Ja, dat is mogelijk. SmartLockr biedt verschillende veilige opties voor het verzenden van berichten. Reacties hierop worden verzonden binnen de beveiligde omgeving van SmartLockr. Zo komen er veilige gesprekken tot stand en blijf je veilig communiceren.

Hoe voldoet SmartLockr aan artikel 39 van de GDPR: "het vergroten van bewustwording"?

Datalekken voorkom je door bewustwording te creeëren bij de gebruiker. Dit doen wij door middel van verificatieschermen, codewoorden, Machine learning en Artificial intelligence. Elke keer als ons systeem gevoelige gegevens dictateert, krijg je een melding of wordt de versleuteling verplicht (in te richten naar eigen uw eigen keuze).

In hoeverre wordt het werkproces van onze werknemers veranderd door het gebruik van SmartLockr?

Doordat SmartLockr makkelijk integreert met Outlook, wordt het werkproces zo min mogelijk aangepast.

Welke handelingen zijn er nodig voor het versturen van twee-factor-authenticatie?

Om ervoor te zorgen dat dit niet tot veel extra handelingen en irritatie leidt, maakt SmartLockr gebruik van Single Sign-on.

Dit betekent dat zowel de verzender als de ontvanger zich slechts één keer moet authenticeren met twee factoren. NTA 7516 compliant ontvangers hoeven zich niet (nog een keer) te authenticeren, net als interne ontvangers (mag wel). Om berichten te versturen naar externe contacten, moet er een telefoonnummer worden ingevuld door de verzender.

Is 2 factor authenticatie via SMS mogelijk? Worden de telefoonnummers geanonimiseerd weergegeven?

Ja, dat is mogelijk. Hierbij worden de telefoonnummers ook geanonimiseerd weergegeven.

Kan er een digitale handtekening worden meegestuurd?

Ja, deze wordt meegestuurd zoals je ook gewend bent bij mailen zonder SmartLockr.

Hoe eenvoudig kunnen medewerkers versleutelde berichten lezen?

Medewerkers kunnen binnenkomende versleutelde berichten gewoon lezen in hun inbox.

Is er ondersteuning van functionele inboxen via delegaties aan medewerkers, inclusief inzicht in welke medewerker namens / vanuit deze inbox werkt?

SmartLockr biedt het product aan via een licentiemodel. Een licentie is per named user en functionele mailboxen zijn gratis.

Kan de gebruiker zien of een verzonden e-mail geopend is en kan deze e-mail met zekerheid worden ingetrokken, ook wanneer deze binnen de beveiligde ‘NTA 7516-keten’ is verstuurd?

Ja, je kan zien of een verzonden e-mail geopend is en je kan zelfstandig een e-mail met zekerheid intrekken, ook wanneer deze binnen de beveiligde ‘NTA 7516-keten’ is verstuurd. Met de "tracking & blocking"-functie kun je namelijk de verzendstatus van een e-mail volgen.

 

Gemak voor ontvangers

In hoeverre wordt het werkproces van de ontvanger beïnvloed door SmartLockr?

Wanneer de ontvanger éénmalig is geverifieerd (2FA) zal hij / zij geen veranderingen ondervinden aan het werkproces.

Kunnen niet-SmartLockr gebruikers gemakkkelijk berichten lezen en bestanden downloaden?

Ja, dat is mogelijk. Uiteraard is het van groot belang dat privacygevoelige gegevens met optimale beveiliging worden verstuurd. Daarom maakt SmartLockr gebruik van Twee-factor Authenticatie.

Daarnaast kan je kiezen voor Single Sign-on (SSO). Dat betekent dat na de eerste authenticatie met twee factoren (oftewel op het niveau 'substantieel' (eIDAS) zoals NTA 7516 stelt),  je je niet meer hoeft te authenticeren. Dit is voor de tijd die de organisatie heeft ingesteld, dus dit is niet onbeperkt. Hiermee wordt het gebruiksgemak bij de ontvangers verhoogd en zorgt het beperken van inlogpogingen ervoor dat het risico op diefstal van inloggegevens minimaal blijft.

Kunnen ontvangers reageren op berichten en bestanden (terug)sturen?

Als er een e-mail binnenkomt bij de ontvanger, kan hier gemakkelijk op gereageerd worden. Dit kan op precies dezelfde manier als bij een normale Outlook e-mail.

Kunnen ontvangers berichten downloaden voor archivering en / of gebruik binnen de eigen e-mailomgeving?

Berichten kunnen met één druk op de knop worden gearchiveerd.

Communicatie wordt vaak gestart door derden. Kunnen derden gemakkelijk en veilig contact opnemen?

Via de communicatieportalen is het makkelijk om veilig contact op te nemen.

 

Beveiligingsopties

Hoe wordt de gebruiker geholpen bij de keuze voor het wel of niet veilig mailen?

De gebruiker wordt proactief geholpen. Dit wordt gedaan door o.a. het herkennen van gevoelige persoonsgegevens. Zowel gegevens in de e-mail als bijlagen moeten kunnen worden gescand.

Is het voor een gebruiker duidelijk welke mail beveiligd is verzonden en welke niet?

Ja, met SmartLockr zijn er verschillende manieren om een beveiligd bericht te verzenden. Dit kan worden gedaan met één- of twee-factor authenticatie. In beide gevallen opent de ontvanger de ontvangen bestanden / berichten binnen de beveiligde portalen van SmartLockr.

Kan ik zelf kiezen van welke applicatie ik gebruik maak bij het veilig mailen?

Ja, dit kan. Voor bewustwording wordt Outlook gebruikt. Zonder bewustwording worden andere e-mailclients gebruikt via de SmartLockr SMTP Secure Relay Service.

Hoe kan ik veilig mailen vanaf webmail?

SmartLockr heeft naast de Outlook Client plug-in een Web Add-on, zodat data ook veilig via webmail kan worden verstuurd.

Bij wie kan ik als beheerder terecht voor functionele en technische vragen?

Ons supportteam is iedere werkdag beschikbaar om al je vragen te beantwoorden.

Hoe eenvoudig kunnen medewerkers voor veiligheid kiezen, conform artikel 25 van de GDPR "Data protection by default"?

Met SmartLockr kan je dit inregelen. Je kan de keuze bij de medewerker leggen of het forceren.

Kunnen eerdere 2FA keuzes worden hergebruikt en kunnen deze worden gedeeld met collega's?

SmartLockr onhoudt de keuze van een medewerker en kan deze delen.

Is het met deze oplossing mogelijk buiten het gemeentelijke netwerk (de keten) te mailen?

Ja, SmartLockr is NTA 7516 gecertificeerd en heeft maatregelen genomen om ook buiten de keten veilig te kunnen communiceren.

SmartLockr Product

Zijn nieuwe functionaliteiten beschikbaar tijdens de contractperiode?

Ja, nieuwe functionaliteiten zijn onderdeel van ons Intelligent Data Protection Platform. Ons platform is constant in ontwikkeling en daarmee willen wij onze klanten blijvend helpen bij het voorkomen van datalekken. Ontwikkelingen dragen namelijk bij aan onze langetermijn visie.

Op welke punten is het product onderscheidend in de markt?

SmartLockr richt zich anders dan andere leveranciers op de markt op de gebruiksvriendelijkheid en bewustwording.    De menselijke fout blijft de grootste oorzaak van datalekken en dat willen wij op een veilige en eenvoudige manier voorkomen. Als je werknemers met de oplossing kunnen werken, dan worden zij de belangrijkste beveiligingsfactoren in je data beveiliging.

Neem contact op

Staat je vraag er niet tussen of wil je meer informatie over een bepaald onderwerp ontvangen?