Privacy regelgeving

 

SmartLockr B.V. , gevestigd aan H.J.E. Wenckebachweg 123, 1096 AM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.smartlockr.eu
H.J.E. Wenckebachweg 123, 1096 AM Amsterdam
+31(0)202440350

Persoonsgegevens die wij verwerken

AttachingIT BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die uw via AttachingIT BV verstuurd
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AttachingIT BV verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het veilig verzenden van bijlagen via de e-mail
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– AttachingIT BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uwbehoefte.
– AttachingIT BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AttachingIT BV verwijderd je (persoons)gegevens maximaal na 30 dagen nadat je je proefperiode of contract hebt beëindig. De volgende persoonsgegevens worden door ons verzameld.

Gebruikersgegevens:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Gebruikersnaam
– Telefoonnummer

Verwerkingsdata:
– E-mailadres van ontvangers
– Telefoonnummer van ontvangers
– Tracking info d.m.v. tracking pixels t.b.v. het volgen van zendingen

Delen van persoonsgegevens met derden

SAttachingIT BV verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AttachingIT BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. AttachingIT BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door AttachingIT BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@smartlockr.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen 48 uur op het verzoek. AttachingIT BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AttachingIT BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@smartlockr.eu

Personal data

Purpose

Processing ground

• Name of organization, Given name, Surname, Male/Female, Address, Phone number, E-mail address and Bank account information.

• To enable us to register you as a customer, send you invoices and process your payment.

• Executing the agreement that we have for the provision of one or more services.


• Given name and surname, E-mail address, Password (hashed) and Azure Organization ID (optional).

• To create an account in our platform and to be able to call or e-mail you if necessary, to perform our service.

• Executing the agreement that we have for the provision of one or more services.


• Name, E-mail address, Phone number (optional) of sender and receiver.

• Sending e-mail and attachments securely via e-mail (depending on the version of the services).

• Executing the agreement that we have for the provision of one or more services.


• Given name, Surname, and E-mail address.

• Sending you our newsletter (1).

• Our legitimate interest in keeping you informed about our services.


• Given name, Surname, and E-mail address.

• Inform you about any changes in one of our services that you use.

• Executing the agreement that we have for the provision of one or more services.


• Name of organization, Given name, Surname and Invoice information.

• Comply with our tax obligations or comply with any order by a competent regulatory agency, police and justice department official or court.

• Our compliance with our legal obligations.

 

(1) When entering into an agreement for one or more of our services, we will register your e-mail address for the receipt of our newsletter unless you object. You can always unsubscribe via the opt-out link in the newsletter.


How long do we retain your personal data?

We retain your personal data for up to 30 days after the end of a trial period or the term of your agreement.

Do we share your personal data with third parties?

Personal data is only made available to third parties by us if and to the extent that this is strictly necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your personal data on our behalf, we always conclude a processing agreement. Our current processors are described here. Processors may be located outside the European Economic Area in a non-adequate country. If so, we shall conclude an agreement with that processor on the basis of so-called EU standard contractual clauses or we shall provide another appropriate guarantee as required per article 46 GDPR to ensure that your personal data is protected.

What are your rights?

You have the right to view, correct or delete your personal data. You may also object to our (further) processing of your personal data by or withdraw your consent if you have provided that previously to us. You also have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have from you to you or another organization of your choice.

You may send a request for inspection, correction, deletion, data transfer data or your withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to support@smartlockr.eu. In order to ensure that this communication is issued by the personal that is entitled to the personal data, you should send a copy of your identity document with the request. In this copy you may make unreadable your passport photo, MRZ (machine readable Zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service (BSN).

We will respond to your request within 48 hours after having received it. We also remind you of the possibility of submitting a complaint to the Autoriteit Persoonsgegevens. You can submit a compliant via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

How do we protect your personal data?

We take the protection of your personal data seriously and have therefore taken appropriate measures to avoid any misuse, loss, unauthorized access, unsolicited disclosure and unauthorized change of your personal data. If you have the impression that your data is not properly protected or there are any indications of misuse, please contact our customer service or support@smartlockr.eu.